Geveko AB

Geveko AB: Substansvärde 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 09:04 CEST

Gevekos substansvärde per den 30 september 2005 beräknas till 223 kronor per aktie att jämföras med 205 kronor per aktie den 30 december 2004.

Under september månad har aktier nettosålts för 22,6 mkr. De fem största aktieinnehaven som svarade för 43% av portföljens värde, utgjordes av Ericsson, Hennes & Mauritz, AstraZeneca, Handelsbanken och Volvo. Slutkursen för Gevekos B-aktie den 30 september 2005 var 200 kr per aktie att jämföras med 175 kr per aktie den 30 december 2004. Aktiens avkastning under perioden januari-september 2005 beräknas till 20,0%. Under samma period har SIX Return Index ökat med 26,2%.

Göteborg den 4 oktober 2005
AB GEVEKO (publ)

Definition av substansvärde
Skillnaden mellan koncernens tillgångar och skulder, då Börsportföljen tages upp till marknadsvärde och helägda bolag värderas till beräknat marknadsvärde dock ej lägre än justerat eget kapital. Prin­cipen för marknadsvärdering av Industrirörelsen är, att vid varje kvartalsskifte tillämpa ett p/e-tal på rullande 12-månaders resultat efter finansnetto minus 28% schablonskatt. Som väg­ledning vid bestämmande av p/e-tal har Affärsvärldens aktieindikator för branscherna kemi samt bygg- och anlägg­nings­relaterat per samma datum använts. Samma beräknings­modell har tillämpats sedan 1998, då AB Geveko blev invest­mentbolag.