Geveko AB

Geveko förvärvar NCC's vägmarkeringsrörelse

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 09:18 CET

Geveko och NCC har träffat en avsiktsförklaring som innebär att Geveko skall förvärva NCC's rörelse för horisontella vägmarkeringar.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Polen under varumärkena; Entreprenadlinjer, Norskilt och Nordisk Vejmarkering. Under 2002 omsatte verksamheterna ca 150 MSEK.

Det är parternas avsikt att slutföra affären senast under februari månad 2004.

Göteborg den 12 december 2003
AB GEVEKO (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Ljungkvist
Verkställande Direktör, AB Geveko
Telefon 031-172945

Anders Björnek
Ordförande, Geveko Industri Holding AB
Telefon 031-172945