MedCap AB

GEWA Falck Igel byter namn till Abilia

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 09:14 CET

Namnet Abilia kommer från det engelska ordet ”ability” som betyder förmåga. Genom att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet att öka sin egen förmåga, hoppas Abilia kunna ge fler personer de förutsättningar de behöver för att kunna leva sitt liv fullt ut.

Sammanslagning ger också okade möjlighet att satsa på utveckling av produkter, design och export. Abilia blir nu Europas ledande aktör inom tekniska hjälpmedel för personer med kognitiva, tal och fysiska handikapp. Abilia kommer fortsätta att utveckla, producera och sälja produkter inom områdena kommunikation, kognition, larm och omgivningskontroll.

Svenska GEWA AB, norska Falck Vital och Igel Kompaniet är kända för att utveckla innovativa och användarvänliga hjälpmedel inom kommunikation, kognition och omgivningskontroll. Abilia får genom samgåendet en rad kända varumärken i sin produktportfölj.

Abilia kommer att fortsätta att lägga tonvikten på god kompetens, bra lösningar och god service. Abilia kommer även fortsättningsvis att ha ett nära samarbete med användare, kunder och kompetensmiljöer både i och utanför Skandinavien.

Genom samgåendet blir Abilia marknadsledande i både Skandinavien och Europa samt ett av världens största företag inom området.

Abilia koncernen omsatte proforma 170 MSEK för tolvmånadersperioden augusti 2008 – juli 2009 med en justerad EBITDA nivå på cirka 21 MSEK. MedCap äger 70 % av den nya koncernen medan tidigare ägare till Falck Igel, Katalysators dotterbolag Molift som tidigare ägde 100 % av Falck Igel AS, äger resterande 30 %.

Karl Tobieson, verkställande direktör,
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,
e-post karl.tobieson@medcap.se

MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer.
MedCap handlas under symbolen MCAP på First North Premier som drivs av NASDAQ OMX. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se. Certified Adviser är Remium, www.remium.se.