Gexco AB

GEXCO: EMISSIONEN ÖVERTECKNAD - GEXCO TOG IN 28 MILJONER

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 08:49 CET

Prospekteringsföretaget Gexco, som letar guld i Norge, tog in 28 miljoner i en nyligen avslutad emission som tecknades till 94 % med företräde. Totalt övertecknades aktier för 14 miljoner. Pengarna satsas för att kunna starta gruvdrift i norra Norge, där Gexco äger 74 undersökningstillstånd.


Totalt emitterades 71 976 318 aktier till kusen 0,40 SEK och antalet aktier i Gexco ökade till 431 857 908.
- Det är mycket glädjande att så stor del av emission tecknades med företräde och det visar att vi har ägarnas förtroende. Genom kapitaltillskottet kan Gexco slutföra provdriften och den planerade lönsamhetsstudien på vårt huvudprojekt i Bindal, säger vd Jon Fangel.

Stockholm den 29 november 2006
Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jon Fangel, vd Gexco, telefon 0735 31 00 35

Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.