Gexco AB

GEXCO: FLER PROVER TILL ANALYS

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 15:29 CEST

Prospektering
Under mars månad har ytterligare 390 prover från provborrningarna 2005 från Kolsvik lämnats för analys. Proverna har lämnats för att undersöka fler skärningar med huvudförkastningen där det tidigare borrhål Dh 25 har visat 2,6 meter kärnlängd med 24,3 gram/ton guld. Rapporten från Geologiske Tjenester AS avseende prospektering i Kolsvik 2005 är därför senarelagd och publiceras efter att de sista analyssvaren har presenterats och utvärderats.


Budet från Nordic Mining
Det förväntade erbjudandet från Nordic Mining att byta aktier i Gexco mot aktier i Nordic Mining skall enligt avtalet komma så snart Nordic Mining är bildat och noteras på Oslo Börs. Den tidigare tidplanen som innebär att detta skall ske under maj månad ligger fast. Se pressmeddelandet från 2006-03-15 som finns på www.gexco.se/finansiellinformation.htm "Börsmelding Nordic Mining". I samband med detta pågår för närvarande en s.k. "due diligence" av den legala, tekniska och ekonomiska situationen. Den tekniska evalueringen sker av bland annat konsultföretaget Micon International Ltd. i Toronto.

Branden på Tyresö
Gexcos Stockholmskontor på Tyresö brandhärjades den 25 mars. Med stöd av räddningstjänsten har bolaget fått tillgång till allt material tillhörande Gexco och därmed påverkas inte verksamheten i Gexco av branden.


Stockholm den 12 april 2006
Styrelsen för Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jon Fangel, VD Gexco, telefon 0735 31 00 35

Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.

Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.