Gexco AB

GEXCO INVESTERAR I UTRUSTNING INFÖR PROVDRIFT

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 09:48 CET

Gexco har tecknat avtal på leverans av Knelson koncentratorer och Gemini skakbord för att komplettera den gravimetriska kretsen i anrikningsverket i Kolsvik. Anläggningen ska installeras i Kolsvik i juni och experter från Knelson kommer att bistå vid installation och drifttagning av utrustningen. Processdesignen baseras sig på nya mineraltester Gexco har genomfört hos Knelson.

Gexco har genomfört ytterligare mineraltester hos Knelson. Ett prov på 500 kg taget från utbrutet material från servicetunneln har skickats till Knelson. Provet höll 6,25 gram guld per ton. Från provet gick 80,6 % av guldet i provet att utvinna gravimetriskt i 0,77 % av massan. Rapporten från försöken finns på www.gexco.se. Resultatet från försöken behöver inte vara representativt för hela fyndigheten i Kolsvik.

Baserat på laboratorietesterna har Knelson föreslagit en processlayout baserat på 1 Knelson KC-CD20MS 20 och 1 Knelson KC-CVD 20 och 1 Gemini MKII GT250 skakbord. Mer information finns på www.knelson.com. Utrustningen från Knelson kompletterar det befintliga anrikningsverket. Anläggningen får en nominell kapacitet på ca 4 ton per timme.

Kostnaden för utrustningen är ca 2 Mkr och innefattar processtyrning och drifttagning av anläggningen. Utrustningen levereras till Kolsvik under juni 2006 och förväntas vara klar att tas i drift under juli.

- Att vi nu får en komplett gravimetrisk krets gör att vi sannolikt i år kan producera ett säljbart guldkoncentrat i små volymer. Att dessutom anläggningen blir flexibel och klarar att hantera varierande sammansättning och analys på inmatat material ser vi som en stor fördel, säger Jon Fangel, vd Gexco.


I dotterbolaget Bindal Gruver AS har Gexco anställt Lasse Telstö som geolog och projektledare för verksamheten i Bindal. Lasse Telstö är teknologie doktor i petrologi med norska guldförekomster som specialområde. Lasse Telstö avser att ansöka om att bli registrerad som "Kvalificerad Person" enligt den av SveMin anpassade svenska tillämpningen av NI 43-101.Stockholm den 13 mars 2006
Styrelsen för Gexco AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jon Fangel, vd Gexco, telefon 0735 31 00 35

Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande guldföretag. En investering i en aktie i ett prospekteringsföretag är förenad med större risk än normala aktieplaceringar. Alla Gexcos prognoser bygger på antaganden som kan visa sig vara felaktiga.


Gexco ska genomföra undersökningar och utveckla fyndigheter innehållande guld i Skandinavien. Verksamheten skall bedrivas med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Gexco har under 2004 förvärvat Bindal Gruver AS. Bindal utvecklar för närvarande fyndigheter i Bindal i Norge där guldmängden bedöms överstiga 15 ton guld. Bindal har byggt ett anrikningsverk vid fyndigheten och genomförde under hösten 2004 en provanrikning av de första ton guldmalm. Under 2005 och 2006 genomförs en fullskalig provdrift på upp till 10 000 ton malm. Gexco har som mål att inom 3 år ha utvecklat Bindal Gruver till ett producerande gruvföretag.