GfK Sverige AB

GfK:s nya varumärkesmodell visar sambanden mellan mänskliga relationer och varumärken

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 10:29 CEST

GfK har utvecklat en ny kvantitativ metod för undersökningar inom varumärkesbyggande och kundvård. Metoden bygger på att mänskliga relationer fungerar både som metaforer och mallar för att beskriva konsumenters relationer till varumärken. 

Denna nya metod har utvecklats i samarbete mellan GfK Verein i Tyskland och professor Susan Fournier vid Boston University, en av de ledande forskarna inom konsumentupplevelser av varumärken. Metoden bygger på ett stort globalt forsknings- och utvecklingsprojekt som innefattar 11 varukategorier och mer än 250 varumärken. 

John Wittenbraker, GfK:s internationella chef för innovation, varumärken och kundupplevelser, förklarar att “Mänskliga relationer är till sin natur emotionella och sociala – och de är även de viktigaste drivkrafterna för konsumentbeteende. Att associera varumärken till relationer är intuitivt för både konsumenter och varumärkeschefer. Så när vissa konsumenter ser ett varumärke som en “älskad hjälte” till skillnad från ”en nära partner man beundrar”, förstår alla nyansskillnaderna – som till exempel konsumenternas förväntningar och grad av tillåtelse, och drivkrafterna bakom huruvida varumärket lyckas eller inte. Den här metoden tar oss bortom den traditionella marknadstrappan för ett varumärke. Och eftersom den visar livslängden för konsumenternas relation med varumärken, levererar den också strategier för hur man hanterar värdet av dessa relationer över tid. Dessa strategier är avgörande för att ett varumärke ska lyckas långsiktigt.”

GfK har utvecklat statistiska modeller som identifierar vilka aspekter av ett varumärke (t.ex. funktioner, image, relationsdimensioner) som gör att relationen till märket stärks eller försvagas. Detta ger våra kunder tydlig vägledning i hur de förbättrar sin varumärkeshantering samt kundernas upplevelse. Och våra kunders resultatanalyser har redan visat ett tydligt samband mellan dessa varumärkesrelationer och affärsresultatet.

Den här relationsmodellen för konsument och varumärke erbjuder ett välbehövligt gemensamt språk som löper genom undersökningar om reklam, varumärke och kundlojalitet – och är en del av GfK:s fokus på det nära sambandet mellan varumärke och kundens upplevelse. 

GfK is one of the world’s largest research companies, with more than 11,500 experts working to discover new insights about the way people live, think and shop, in over 100 markets, every day. GfK is constantly innovating to use the latest technologies and the smartest methodologies to give its clients the clearest understanding of the most important people in the world: their customers. In 2011, GfK’s sales amounted to EUR 1.37 billion. To find out more, visit www.gfk.com or follow GfK on Twitter: www.twitter.com/gfk_group

Responsible under press legislation
Amanda Wheeler, Global PR and Communication, GfK
Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London, UK
T +44 7919 624 688 / amanda.wheeler@gfk.com

About GfK Verein

The GfK Verein was established in 1934 as a non-profit organization for the promotion of market research. Its membership consists of approximately 600 companies and individuals. The purpose of the Verein is to develop innovative research methods in close cooperation with academic institutions, to promote the training and further education of market researchers, to observe the structures and developments in society, the economy and politics that play a key role in private consumption, and to research their effects on consumers. Survey results are made available to the membership free of charge. The GfK Verein is a shareholder in GfK SE. To find out more, visit www.gfk-verein.org