GfK Sverige AB

GfK TEMAX - Kvartal 4 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 07:44 CET

Resultat från GfK TEMAX® Sweden för det fjärde kvartalet 2010

Lund, 11 februari 2011 – Under årets avslutande kvartal nådde marknaden för kapitalvaror en tillväxt på 5,2% jämfört med samma period föregående år. Trots en något svagare tillväxt under årets andra halva kunde marknaden visa upp en imponerande tillväxt på 8,9% för helåret. Under hela året har det varit försäljningen av framför allt PC, smartphones och kaffemaskiner som bidragit till den positiva utvecklingen, vilket även kan konstateras under kvartal 4.

Svenskarna har fortsatt en hög tilltro till sin egen och landets ekonomi, vilket satte fart på hela detaljhandeln under hela 2010, inte minst under julhandeln. Det besvärliga vintervädret under december höll dock många konsumenter borta från innerstäderna, men handeln av kapitalvaror som till stor del sker i med bil lättillgängliga shoppingcenter drabbades inte speciellt mycket. Istället var det många shoppingcenter som noterade rekord i antal besökare och svenskarna strömmade till elektronikkedjornas butiker. Fallande priser har dock haft en dämpande effekt på utvecklingen inom ett flertal sektorer, framför allt inom hemelektronik och foto.

 Telekom: Smarta telefoner vanligare än ”vanliga mobiler”

Under årets sista månader fortsatte försäljningen av smartphones att öka och uppgick till mer än 500 000 enheter för det fjärde kvartalet. Därmed gick smartphones förbi vanliga mobiltelefoner i antal sålda enheter och sätter standarden för vilka funktioner dagens mobiltelefon ska ha. Mer än hälften av alla sålda mobiltelefoner under slutet av 2010 hade funktioner så som GPS, touchscreen och en skärmstorlek på minst 3’’.

Den ökande efterfrågan på smartphones ledde till att telekom-sektorn ökade med 35% under kvartal 4 och marknadsvärdet landade på 10,5 miljarder kronor för hela 2010.

 

IT: Nya generationen av processorer öppnar upp plånböckerna

Den nya generationen av kraftfulla och strömsnåla processorer lockar inte bara till sig fler köpare av bärbara datorer, utan får också köparna att välja en dator från en högre prisklass. Genomsnittspriset på en bärbar dator har ökat med mer än 10% sedan slutet av 2009 och tillsammans med en ökning av antal sålda enheter bidrog detta till att det bärbara segmentets marknadsvärde steg med drygt 20% jämfört med kvartal 4 2009. Fortfarande är det bärbara datorer med en skärmstorlek på 15-17’’ som står för den största ökningen, medan smartphones och surfplattor stjäl uppmärksamhet från netbook-segmentet som minskat under hela året.

Det stationära segmentet ökade också under kvartal 4 och drog med sig försäljningen av bildskärmar. Även här var det de mer kraftfulla och därmed dyrare datorerna som lockade köparna. Med en stabil utveckling under hela året kunde hela IT-sektorn växa med drygt 15% under 2010 och nådde en omsättning på 17,6 miljarder för helåret.

 

Foto: Nedgång under kvartal 4

Fotomarknaden som har haft starkt tillväxt under tidigare delar av 2010 backade med 3% under kvartal 4, men sett över helåret växte marknaden med 6%.  Tillbakagången under kvartal 4 beror till stor del på kraftigt fallande priser på såväl kompaktkameror som systemkameror. Även om efterfrågan på systemkameror har ökat jämfört med 2009 ser vi inte längre att systemkamerorna tar andelar från kompaktkamerorna, en utveckling som tidigare var drivkraften bakom fotomarknadens tillväxt.

Småel: Portionskaffe årets julklapp?

Även om kaffemaskiner står för endast 25% av den totala försäljningen av småelsprodukter så var det den ökade efterfrågan på just kaffemaskiner som stod för hela småels-sektorns tillväxt under det avslutande kvartalet. Framför allt är det maskiner för portionskaffe som lockar till sig konsumenterna. Försäljningen av den här typen av kaffemaskiner har mångdubblats under andra halvan av 2010 och står nu för 40% av alla sålda kaffemaskiner. Med en prislapp på omkring 1 000 kr var detta en perfekt julklapp och det återstår att se om segmentet kan nå samma framgång under 2011.

Bland övriga produktkategorier inom småels-sektorn var det inga större förändringar gentemot kvartal 4 2009. Försäljningen av dammsugare och personvårdsprodukter minskade något medan matberedare ökade tack vare ett högre snittpris. Totalt sett ökade småels-sektorn med 7,3% under kvartal 4 och uppnådde en försäljning på 1,1 miljarder kronor. Därmed värderas sektorn till 3,2 miljarder kronor för helåret, vilket är 6,8% högre än för 2009.

Kontorsmaskiner och kontorsmaterial: Svag avslutning på 2010

En fortsatt minskad efterfrågan under kvartal 4 på alla produktkategorier som ingår i TEMAX-indexet för kontorssektorn gjorde att sektorn minskade med drygt 10% jämfört med samma kvartal 2009. Trots detta kunde sektorn redovisa tillväxt för helåret, mycket tack vare stark försäljning av multifunktionsskrivare och lasertoners under första halvan av 2010.

Vitvaror: Lägre efterfrågan på köksmaskiner

Inom sektorn för vitvaror var det bara två produktkategorier, köksfläktar och mikrovågsugnar, som förbättrade sin försäljning jämfört med kvartal 4 2009. Köksfläktar uppnådde något högre omsättning mest på grund av att designfaktorn fick köparna att välja något dyrare fläktar. För mikrovågsugnar var det kampanjer inom de lägre prissegmenten som drev på försäljningen.

I övriga produktkategorier var det en negativ omsättningsutveckling jämfört med kvartal 4 2009, vilket till viss del kan förklaras med att priserna i genomsnitt var 10% högre för ett år sedan. Några produktkategorier, så som tvättmaskiner och torktumlare kunde dock nå upp till 2009 års avslutande kvartals försäljningsvolymer, men prisfallet drog ner omsättningen. För typiska köksmaskiner, så som diskmaskiner, spisar, kylar och frysar sjönk såväl volymerna som priserna. Det är tydligt att effekten av ROT-avdraget har avmattats och inte längre har samma positiva inverkan på försäljningen av köksmaskiner.

Konsumentelektronik: Ökade volymer för TV, men värdet minskar

Tendensen med fallande priser har varit synbar inom flera TEMAX-sektorer, men mest påtaglig inom sektorn för konsumentelektronik. Framför allt är det TV-segmentet som har varit utsatt för kraftiga prisfall. Dels har det varit ett priskrig mellan de stora kedjorna och dels har kampanjer inom lågprissegmentet dragit ner snittpriset. Trots en ökning av antalet sålda TV-apparater med mer än 15% under kvartal 4 hamnade omsättningen för TV-segmentet på en något lägre nivå än samma kvartal 2009. Dyra apparater med LED- och/eller 3D-teknologi har inte haft tillräcklig attraktionskraft för att öka omsättningen. Istället är det andra faktorer som lockar till sig kunderna, som t ex stor skärm och online-funktioner. Dessa funktioner kan numera fås utan att betala en allt för dyr peng för sin nya TV.

Totalt sett sjönk hela marknaden för hemelektronik med 6,5% under kvartalet. I förhållande till andra produktkategorier klarade sig TV-segmentet ganska bra. Hemmabiossystem, GPS-navigatorer, DVD-spelare och portabla mediaspelare tappade alla med mer än 10% jämfört med kvartal 4 2009. Om man ser till helåret så nådde TV-försäljningen precis upp till samma värde som under 2009 och var tillsammans med minneskort och receivers de enda produktkategorier som växte under 2010.


GfK TEMAX 2011: Fortsätter den positiva trenden?

För 2010 hamnade GfK TEMAX® på +8,9%, vilket får sägas vara mycket positivt. Vi ser dock en något avstannande tillväxt under kvartal 4 2010 inom alla sektorer förutom småel. För småel var det dock kaffesegmentet som höll ångan uppe och frågan är om detta segment kan fortsätta utvecklas på samma sätt även efter julförsäljningen. Med tanke på att svenskarnas utgifter för boende, däribland energi och räntor, har ökat drastiskt under vintern samt att priserna för livsmedel är på uppgång finns det anledning till att spekulera i om det under 2011 kommer att finnas samma utrymme för att spendera pengar på kapitalvaror som under 2010.

Svenskarna har dock stor tilltro till den framtida privatekonomin och det är troligt att marknaden för kapitalvaror kommer fortsätta att växa. Tillväxten kommer fortfarande komma från bärbara datorer och från Smartphones som med lägre priser hittar nya målgrupper. Fallande priser kommer även under 2011 att ha en dämpande effekt, men kanske inte i samma utsträckning som under 2010 då kronans förstärkning hade stor inverkan på prisfallet. TV-segmentet får troligen ett lyft av så kallad Smart-TV och begreppet appar etablerar sig även inom hemelektronik.

Undersökningen

GfK TEMAX® Sweden är ett index framtaget av GfK Retail and Technology för att mäta utvecklingen på marknaderna för konsumentkapitalvaror. Resultaten baseras på regelbundna undersökningar av GfK Retail and Technologys handelspaneler. Handelspanelerna omfattar data från mer än 340 000 butiker över hela världen. Sedan februari 2009 har GfK Retail and Technology även sammanställt GfK TEMAX® på internationell nivå, i fler än 30 länder. GfK TEMAX® är det första indexet som inkluderar alla marknader inom konsumentkapitalvaror för flera länder. Alla rapporter och pressreleaser är tillgängliga på www.gfktemax.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Ingemar Erlandsson, tel: 046- 18 16 00, ingemar.erlandsson@gfk.com

Om GfK

GfK är det fjärde största marknadsundersökningsföretaget i världen och i Sverige. GfK-gruppen har verksamhet i över 100 länder over hela världen med mer än 10 000 medarbetare. I Sverige omsätter vi ca 200 miljoner kronor. Våra enheter Custom Research, Retail and Technology, Consumer Tracking och HealthCare erbjuder faktabaserad analys och rådgivning utifrån skräddarsydda lösningar, konsumentpaneler, hushållspaneler och handelspaneler.