Global Gaming Factory

GGF FÖRLÄNGER HANDELN MED TECKNINGSRÄTTER

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 12:09 CET

GGF förlänger handeln med teckningsrätter i den pågående företrädesemissionen till fredagen den 19 november 2010.

Till följd av att handelsstoppet hävs och handel i bolagets aktier återupptas torsdagen den 11 november 2010 har styrelsen beslutat att förlänga handeln med teckningsrätter till fredagen den 19 november 2010. Teckningsperioden förlängs till onsdagen den 24 november.

Teckningssedlar och memorandum kan laddas ner från www.beQuoted.com.

Teckningstid: förlängs till 24 november 2010.

Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie.
Erbjudandet omfattar högst 44.477.714 aktier. Idag finns 311.344.000 aktier i bolaget, varav samtliga är stamaktier.

Avstämningsdag: 7 oktober 2010.
Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 november 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 oktober 2010.

De som på avstämningsdagen den 7 oktober 2010 är registrerade som aktieägare i GGF äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje sju-tal (7) befintliga aktier erhålls en (7) teckningsrätter. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.

Handel med teckningsrätter förlängs på Mangoldlistan till 19 november 2010.

Handel med BTA kommer att ske på Mangoldlistan fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i december 2010.

Stockholm den 10 november 2010

Styrelsen, GGF

För mer information vänligen kontakta:
Janne Lundqvist,
Music Business Relations Manager
Tel +46 702520000