Vänsterpartiet Malmö

Giftet på Stadex skall bort nu

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2009 15:06 CET

PRESSMEDDELANDE:

Giftet på Stadex skall bort nu!

Tekniska nämnden

2009-11-17

- Under gårdagens Tekniska nämnd inlämnade Vänsterpartiets representant in ett särskilt yttrande, och kommenterade de nationella miljömålen som är ute på remiss från regeringen.

- Giftproduktionen på Norra Grängesbergsgatan ska bort. Nu är det endast en tidsfråga till fabriken ställer om produktionen eller flyttar för att vi ska leva upp till de nationella miljömålen om en giftfri miljö, säger Ann-Sofie Jakobsson

- Jag upplever att det finns en enighet i den politiska majoriteten att föreningarna och boende i Törnrosen ska stanna i området. Men explosionsrisken och faran med det cancerframkallande ämnet Propylenoxid på Stadex fabrik är ständigt närvarande. Det måste finnas ett sätt att få bort faran nu - inte sen.

- I samband med remissvaret till regeringens miljömål borde Malmö kommun påpeka att en översyn av Sevesoanläggningarna kan förenkla ambitionerna att leva upp till de nationella målen om en giftfri miljö.

Ann-Sofie Jakobsson uttalade sig även om utredningen av p-normen.

- Vänsterpartiet anser att kommunen i samband med diskussionen om förändrad p-norm bör avskaffa systemet som helhet. Detta system där exempelvis hyresgäster subventionerar grannens parkering med tusentals kronor årsvis, om denne själv ej är bilägare. Också för att ta ett helhetsgrepp där visionen om en förtätad stad men många alternativa och miljömässigt hållbara transportmöjligheter står i centrum.

* Sevesolagstiftningen är lagen om åtgärder för att begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. (SFS 1999:391)

 

Malmö 2009-11-18

Ann Sofie Jakobsson (v)

073 - 566 89 67 annsofiem@gmail.com_