Miljöstyrningsrådet

Giftfri förskola – nytt projekt ska hjälpa kommuner

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 12:07 CET

KemI ger Miljöstyrningsrådet i uppdrag att hjälpa kommuner att upphandla giftfria produkter till förskolan. Handlingsplanen ”En giftfri vardag” fokuserar mycket på barnen och en plats där de vistas stora delar av dygnet är i just förskolan.  Uppdraget innebär att MSR ska göra en förstudie som fokuserar på områdena ”Leka”, Äta” och ”Sova”. Förstudien innehåller bland annat miljöaspektanalys, intressentanalys och marknadsanalys.

- Förstudien identifierar hur det ser ut på marknaden i nuläget, vilka produktgrupper och ämnen som ska prioriteras, hur producenter och leverantörer arbetar med frågorna utöver lagstiftningen samt hur upphandling går till i kommunerna, berättar Anne Lagerqvist kemikaliexpert och projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Förstudien kommer att kunna ligga till grund för ett fortsatt arbete med att ta fram och paketera miljökrav samt att utbilda och stötta kommuner i hur de kan minska barnens exponering av miljögifter i förskolan genom upphandling.

I Leka, Äta och Sova ryms såväl leksaker som matservisen och madrasser medan en Giftfri förskola  i förlängningen även bör innehålla produkter som golv, textilier, IT-produkter, möbler, städtjänster och rengöringsmedel med mera.

- Helst vill man ju fasa ut alla problemämnen med en gång men det är tyvärr ofta svårt att genomföra i praktiken, fortsätter Anne Lagerqvist.

Arbetet med förstudien kommer att pågå under året med slutleverans i december 2013. Hur ett eventuellt fortsatt projekt blir får förstudien och framtiden utvisa.

För mer information kontakta Anne Lagerqvist, projektledare, MSR på 08-557 633 32, anne@msr.se eller Peter Nohrstedt, kriterieansvarig, MSR på 08-700 66 93, peter@msr.se.


Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).