Ginger Oil

GINGER OIL: FINANSIERING KLAR FÖR 2009 ÅRS BORRPROGRAM

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 13:51 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51477


(NGM:GOIL)

Ginger Oil har den 27 april bekräftat att bolaget mottagit likvid för försäljning av 12,5 procent av prospektet Willisville, Arkansas. Avsikten är att finansiera 2009 års borrprogram genom avyttring av en mindre del av bolagets prospekteringstillgångar. Försäljningsintäkten uppgår till 1,44 miljoner USD (11,8 miljoner SEK) vilket motsvarar ett värde på 2,80 USD per fat olja, baserat på Ginger Oils kostnadsandel i prospekts redovisade P2-reserver.
Ginger Oils kostnadsandel i Willisville, Arkansas uppgår efter avyttringen till 10,5 procent.


- Ginger Oil har genom beslutet att självfinansiera årets borrprogram skapat möjligheter att utnyttja dagens fördelaktiga kostnadsläge för borrprojekt. Vi räknar med att öka bolagets produktion under 2009. Genom att sälja mindre än 3 procent av våra 17,8 miljoner fat P2-reserver, visar vi också att bolagets utveckling kan ske helt oberoende av extern finansiering, säger Hans Blixt, CEO Ginger Oil Inc.

Ginger Oil planerar att inleda 2009 års borrprogram med borrningen av andra källan på oljefältet Jackson County, Texas. Borrning av källan, som har beteckningen L Ranch D-2, görs med syftet att fördubbla produktionen från fältet och innebär låga risker. Den första källan på Jackson County, L Ranch D-1, har producerat sedan oktober 2008. Borrstart på L Ranch D-2 bedöms kunna ske i maj.
Ginger Oil har intäktsandelar på 16,1 procent i både L Ranch D-1 och L Ranch D-2

Borrprogrammet 2009 kommer att presenteras i bolagets rapport för första kvartalets verksamhet, som offentliggörs den 5 maj 2009, klockan 09.00 (CET).


För ytterligare information, kontakta gärna:

Magnus Stuart
C.E.O. Ginger Oil AB
Tel: +46 706 21 13 50
E-mail: mstuart@gingeroil.com

Hans Blixt
C.E.O. Ginger Oil Inc.
Tel: +1 281 681 8600 #205
E-mail: hblixt@gingeroil.com