Sveriges Arkitekter

Givande samtal med regeringen om arkitektur och bostadsbyggande skapar förväntningar

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 09:37 CET

Sveriges Arkitekter deltog i gårdagens samtal om arkitektur och bostadsbyggande arrangerat av regeringen. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och bostadsminister Stefan Attefall bjöd in till samtal om vilka åtgärder som krävs för att öka bostadsbyggandet och samtidigt utveckla den arkitektoniska kvaliteten. 

- Det var ett mycket positivt och givande samtal, där deltagarna tog upp allt från forskning- och utbildningsfrågor till behovet av en mer övergripande samhällsbyggnadspolitik, säger Jacob Sahlqvist, ordförande för Sveriges Arkitekter. 

Sveriges Arkitekter lyfte ett antal viktiga åtgärder som krävs. Bland annat att genomlysa de aktuella utredningarna från socialdepartementet med ett kvalitetsperspektiv, utvärdera och förnya den nationella arkitekturpolitiken från år 1998 (Framtidsformer) och att utveckla tillämpningen av offentlig upphandling för att stärka kvalitet som urvalskriterium.

- Sveriges Arkitekter ser fram emot fortsättningen på detta samtal! Vi står redo att bjuda in till nästa samtal, där vi aktörer tillsammans med ministrarna ytterligare kan precisera vilka åtgärder som är viktiga för att stärka kvaliteten i den byggda miljön, säger Catherina Fored, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter.

Läs kulturministerns och bostadsministerns sammanfattning av samtalet här: http://www.regeringen.se/sb/d/8339

Kontakt:

Jacob Sahlqvist: 070-619 71 08

Catherina Fored: 072-544 77 11


Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har över 11.500 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda - från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är att åstadkomma goda betingelser för medlemmarnas yrkesutövning och därmed för arkitektur och planering.