Charity Rating

Givarguiden fortsätter att växa

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 09:20 CEST

Charity Ratings digitala verktyg ”Givarguiden” fortsätter att växa. Efter lanseringen av Givarguidens nya hemsida 2013 utökas nu databasen till att innehålla över 200 organisationer, samtidigt som bedömningskriterierna skärps. Årets uppdatering av Givarguiden genomförs med start från midsommar.

Varje sommar genomför Charity Rating en omfattande uppdatering av Givarguidens databas, där information om samtliga organisationer ses över och kompletteras. I Givarguiden bedöms alla organisationer enligt ett trafikljussystem (Röd, Gul, Grön) för parametrarna Demokrati, Ekonomi och Transparens (DET). Efter att ha utvärderat Givarguidens stora uppdatering under 2013, i kombination med fortsatt högre krav på transparens från givare samtidigt som förtroendet för ideella organisationer är fortsatt lågt, har Charity Rating valt att höja kraven på de bedömda organisationerna inför årets uppdatering.

”I år höjer vi granskningskraven ytterligare i syfte att fortsätta driva den ideella sektorn mot ökad transparens och ett starkare fokus på effekter och nyttan av deras arbete.”
– Gerda Larsson, verksamhetschef på Charity Rating

Från och med hösten 2014 erbjuder Charity Rating även möjligheten för organisationer att lyfta fram tre effekter de skapat under föregående verksamhetsår. Denna information är inte betygsgrundande, utan erbjuds endast som en möjlighet för organisationer att tydligare berätta om resultaten av sitt arbete. Anledningen är att Charity Rating vill underlätta för givare att jämföra olika organisationers insatser samt att själva göra bättre informerade val innan de skänker pengar.

Syftet med Givarguiden är att hjälpa givare ta grundade beslut genom att tillhandahålla översiktlig och jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet. Unikt för Givarguiden är att de granskade organisationerna inte betalar något för att finnas med, att de själva inte kan avsluta ett granskande samt att de inte kan vara medlemmar i organisationen som står bakom Givarguiden, Charity Rating. I och med årets uppdatering kommer Givarguidens databas att innehålla information om mer än 200 organisationer.

Läs mer om Givarguidens bedömningskriterier här.

Gerda Larsson, Verksamhetschef Charity Rating

Givarguiden drivs av den ideella föreningen Charity Rating – Givarnas intresseorganisation. Har du frågor eller vill veta mer om Givarguiden eller Charity Rating? Hör av dig till verksamhetschef Gerda Larsson, gerda.larsson@charityrating.org eller 073 717 05 73.Charity Rating är givarnas intresseorganisation och arbetar som en opartisk rådgivare och informationskälla. Med information och rådgivning hjälper vi givare att göra medvetna val i sitt givande. Genom att skapa förutsättningar för givaren att se ett tydligt resultat av sina insatser bidrar Charity Rating till att det blir både enklare och roligare att utveckla hållbara och långvariga ideella engagemang.