Nattaro Labs AB

Glada nyheter för en mer effektiv bekämpning av vägglöss

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2013 16:18 CET


Problemet med vägglöss är växande i hela västvärlden. Det totala antalet vägglussaneringar i Sverige under 2012 var nästan 20 000 och denna siffra förväntas växa med 40 % under 2013. Problemet med vägglöss har hitintills varit störst i storstadsområdena. Spridningen sker genom ett ökande resande i kombination med bristande kunskaper om hur vi undviker att få med krypen hem. En försvårande omständighet är att det finns en utbredd resistens hos vägglössen mot de godkända insektsgifterna, som idag används för att sanera angrepp. Det gör det svårare och svårare att bli av med problemet med traditionella bekämpningsmetoder. 

– Vi är glada över att kunna lägga till denna pusselbit för att få ut Nattaro Safe på marknaden. Att få denna registrering är helt avgörande för att vi ska kunna sälja vår produkt, säger Carl-Magnus Hansson, vd på Nattaro Labs AB.

Det aktiva ämnet i Nattaro Safe, kiselgur, är en ren naturprodukt. Den består av ett finmalet pulver av fossiliserade kiselalger, som sätter sig på skadeinsekternas yttre hölje. Detta leder till uttorkning och en säker död för skadeinsekten. Tergent AB i Helsingborg, vars kiselgur Nattaro Safe innehåller , är ensamma om att ha en godkänd ämnesregistrering  hos Kemikalieinspektionen i Sverige.

Målgruppen för Nattaro Safe är professionella skadedjursaneringsföretag och produkten, som tillverkas i Sverige, säljs genom direktförsäljning av Nattaro Labs. Priset är 31 kr/m och en förpackning innehåller 100 m.


Nattaro Labs är ett bioteknikföretag verksamt vid Medicon Village i Lund samt medlem av Lund Life Science Incubator. Vår affärsidé bygger på unik forskning om vägglöss hos feromongruppen vid Lunds Universitet. I nära samarbete med svenska skadesjurssaneringsföretag och drabbade kunder, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade produkter och system för en effektiv, miljövänlig och giftfri bekämpning av vägglöss. Nattaro Labs ägs av grundarna, Innovationsbron och privata investerare.