Världsnaturfonden WWF

Glädjande att Östra Vätterbranterna fått FN-status

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2012 09:01 CEST

Östra Vätterbranternas unika landskap nordöst om Jönköping utsågs idag av FN-organet Unesco till ett av världens knappt 600 biosfärområden. Målet är att förena bevarande och utveckling med ökad satsning på hållbarhetsfrågor.

– Ett glädjande besked, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Jönköpings kommun, Världsnaturfonden WWF och Lantbrukarnas Riksförbund LRF har gemensamt arbetat fram ansökan som lett fram till att Östra Vätterbranterna nu utsetts till Sveriges femte biosfärområde. Det omfattar bland annat Huskvarna, Gränna och Visingsö. Området invigs officiellt söndagen den 9 september med en rad aktiviteter därefter.

Landskapet har starka biologiska och kulturella värden. Samarbetet kring brukandefrågor har pågått under lång tid. Närheten till Vättern och den branta stigningen gynnar artrikedomen med värmeälskande ädellövträd som ask, alm, lind och ek. Här finns också många rödlistade arter.

I beslutet betonas engagemanget mellan olika intressegrupper som en modell för andra globala biosfärområden. Här kan lokala och globala frågor kring hållbar utveckling få en naturlig plattform.

 Naturen i det småbrutna och starkt kuperade landskapet har unika kvalitéer som både är storslagna och småskaliga. Det är särskilt roligt att se hur de höga naturvärdena numera ses som en tillgång för utvecklingen och inte som ett hinder för skogs- och jordbruk, säger Claes Hellsten som representerade WWF på Unescos möte i Paris.

Fakta: Ett biosfärområde betonar helheten och ett hållbart samspel mellan människa och miljö. Det omfattar t ex entreprenörskap, satsning på lokala produkter samt utveckling av lokala besöksplatser – samtidigt som man bevarar natur- och kulturlandskapet.

Landets övriga biosfärområden är Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven samt Blekinge Arkipelag.

Läs mer på: www.ostravatterbranterna.se

För frågor, kontakta:

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 15

Claes Hellsten, 036-10 23 34, claes.hellsten@bredband.net

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77