Värnamo kommun

Glädjande befolkningsökning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:12 CET

Befolkningen i Värnamo kommun har ökat återigen! Enligt de siffror som Statistiska Centralbyrån publicerade idag har befolkningen i kommunen ökat med 141 personer under år 2006.

Antalet invånare var 32 841 personer den 31 december 2006.
Förklaringen till den positiva utvecklingen är främst att antalet inflyttare överstiger antalet utflyttare.

Se hela befolkningsstatistiken för 2006 på SCB:s webbplats http://www.scb.se/templates/tableOrChart____193256.asp