Socialdemokraterna

Glädjande besked - fler får jobb än på mycket länge

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 14:25 CET

Sven-Erik Österberg socialdemokratisk gruppledare i arbetsmarknadsutskottet kommenterar AMS månadsstatistik.

-Det är glädjande att den öppna arbetslösheten nu är nere på 4 procent och att både långtidsarbetslöshet och antalet långtidsarbetslösa minskar. Det är ett resultat av den tidigare socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik och satsning på anställningar för långtidsarbetslösa genom olika typer av anställningsstöd till exempel plusjobb.

AMS konstaterar i sin statistik att arbetsmarknaden nu är starkare än på mycket länge. Antalet nyanmälda platser är rekordartat och antalet varsel lägre än på länge. Uppgången på arbetsmarknaden är omfattande och omfattar enligt AMS nästan alla branscher. Det är fler som går från arbetslöshet till arbete än tidigare.

-Nu kommer den positiva utvecklingen att brytas av stoppet på anvisning till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som den moderatledda regeringen infört. Från 24 oktober anvisas nästa ingen till program. Många som var på väg till arbete får avbryta de program man är inne i.
-Det är en fullständigt barock politik som kommer att innebära att nästa en och en halv procent fler personer kommer att vara arbetslösa nästa år än om vi socialdemokrater hade fått fortsätta att regera.

För mer information
Dan Lundqvist
Pressekreterare
070-5910012
dan.lundqvist@riksdagen.se

Monica Svärd
Politisk sekreterare
070-5284958
monica.svard@riksdagen.se

Sven-Erik Österberg
070-696 65 20
sven-erik.osterberg@riksdagen.se


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se