Centerpartiet i Västra Götaland

Glädjande besked för Trollhättan i forskningspropositionen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 11:39 CEST

Ett av de viktigaste beskeden för Trollhättan i regeringens forsknings- och innovationsproposition är den delen som handlar om flygforskning. Flyget och forskning med anknytning till flyget har ett eget avsnitt i propositionen.
- Det är ett glädjande besked för Trollhättan som ett viktigt nav för utvecklingen av flygindustrin i Sverige, säger Kristina Jonäng, (c) i en kommentar till propositionen. 
Kristina Jonäng, (c) är andre vice ordförande i Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd och har följt utvecklingen i Fyrbodal och Trollhättan de senaste åren. 
- Det är en tudelad ekonomi. Samtidigt som arbetslösheten är hög i Trollhättan så skriker området efter arbetskraft och kompetensförsörjning. 
- Vi har globalt verksamma företag i Trollhättan och Fyrbodal som behöver draghjälp från staten och kommunen för att få tag på arbetskraft och för att få tillgång till exempelvis testmiljöer för alla nya idéer. Jag tänker bla på GKN ( fd Volvo Aero ) i Trollhättan. 
- Det är glädjande att forskningspropositionen lyfter fram dessa perspektiv och att regeringen också lägger fram en innovationsstrategi, som visar på behov av innovativa miljöer för att öka konkurrenskraften i företagen. Det skapar jobb i framtiden. 
- Exempelvis lyfter propositionen upp behovet av demonstrationsanläggningar. Flygindustrin har en oerhört stor utmaning framför sig om man ska få fram klimatsmarta komponenter som kan minska utsläppen från flyget. Då måste det finnas anläggningar för att testa och demonstrera nya innovationer. Det är glädjande att forskningspropositionen underlättar för Trollhättan att få del av medel för sådana demonstratorer, avslutar Kristina Jonäng.