Sveriges Arkitekter

Glädjande besked från regeringen om framtidens arkitekturpolitik

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2013 11:54 CEST

Finansminister Anders Borg presenterade idag regeringens budgetproposition.  Regeringen skriver bland annat att: "arkitekturens värden har stor betydelse för bebyggelsens långsiktiga hållbarhet och attraktivitet samt för människors livskvalitet."

- Dagens budget är glädjande besked för Sveriges arkitekturklimat. Vi har tidigare kritiserat regeringen för frånvaron av arkitektur i byggpolitiken.  Det är hög tid att de arkitekturpolitiska målen uppdateras, säger Catherina Fored, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter. 

Regeringen skriver vidare att: "det är viktigt att se planering och utformning av den fysiska miljön ur ett helhetsperspektiv där högt ställda krav på kvantitet inte står i konflikt med kvaliteten i byggandet."

- Dagens handlingsprogram för arkitektur finns i "Framtidsformer”. Det antogs av riksdagen 1998. Det var ett ambitiöst program för sin tid och spelade en viktig roll. Men nu har det 15 år på nacken och har delvis spelat ut sin roll på grund av en förändrad omvärld. Där har regeringen ett stort och viktigt arbete framför sig, säger Catherina Fored.  

- Sveriges Arkitekter är gärna med och bistår med kunskap för att arkitekturens värde ska få bättre genomslagskraft i hela samhället. Hus ska stå i hundra år, gärna längre. Då har vi inte råd med en politik som bara handlar om att vi måste bygga betydligt fler bostäder, men där ingen talar om hur vi ska bygga, avslutar Catherina Fored.  

För mer information, kontakta:

Catherina Fored, förbundsdirektör Sveriges Arkiteker. 072-544 77 11

André Johansson, kommunikationschef Sveriges Arkitekter, 070-549 64 04

Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har cirka 11 800 medlemmar, varav 2.600 studentmedlemmar.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschbevakning till professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är att åstadkomma goda betingelser för medlemmarnas yrkesutövning och därmed för arkitektur och planering.