Aktiebolaget Åkerikonsult

Glädjande besked om tuffare tag mot fuskare

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 14:36 CEST

Regeringen presenterar äntligen ett förslag om att sanktionsavgifter införs för den som bryter mot bestämmelserna om cabotagetransport. Ett glädjande besked, säger Rickard Gegö, VD i Sveriges Åkeriföretag.

I propositionen till Riksdagen föreslår regeringen en nivå på sanktionsavgiften om 40 000 kronor. Det är dubbelt så högt jämfört med Transportstyrelsens rekommendation. Sveriges Åkeriföretag anser att nivån är rimlig i förhållande till brottet.  

  • Detta är ett steg i att förbättra regelefterlevnaden på väg.  Det är en viktig fråga för våra medlemmar som vi jobbat med länge. Det är tillfredställande att vårt arbete ger resultat.  Att regeringen även arbetar vidare med förslag om klampning, kvarhållning av fordon, ser vi som ett stort steg i rätt riktning när det gäller både förebyggande och praktiska åtgärder, säger Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag.

  • Med detta kommer vi ett steg närmare en rättvis konkurrens inom åkeribranschen. Det är en signal på att politiken tar problemen på allvar och att man lyssnat på branschen, avslutar Gegö. 


För mer information, kontakta Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag

rickard.gego@akeri.se

072-553 56 63


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.