Svenskt Näringsliv

Glädjande dom i Europadomstolen

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 14:18 CET

Europadomstolen har i dag slagit fast att det var olagligt av det svenska Byggnadsarbetareförbundet att ta ut granskningsarvoden av oorganiserade byggnadsarbetare.

– Domen visar att det stred mot egendomsskyddet i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna när Byggnads tvingade oorganiserade byggjobbare att betala granskningsavgifter. Det är ett glädjande besked. Av domen framgår att det är oklart vart pengarna har tagit vägen.

Det säger Kent Brorsson, Svenskt Näringslivs arbetsrättschef, i en kommentar till Europadomstolens dom i Strasbourg i dag till fördel för fem oorganiserade svenska byggnadsarbetare.

Bakgrunden till målet är att de fem byggnadsarbetarna 1999 vägrade betala arvoden till Byggnads för granskning av byggnadsarbetarnas löner. De förlorade i Arbetsdomstolen 2001, men tog sedan frågan till Europadomstolen, som alltså nu givit dem rätt. Domslutet baserar sig på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som gäller som lag i Sverige. I domen sägs att den svenska staten var skyldig att skydda de aktuella byggnadsarbetarnas intressen. Eftersom man inte gjort detta dömdes staten att betala skadestånd.

– Detta innebär att granskningsarvoden för oorganiserade arbetstagare omedelbart måste upphöra, säger Kent Brorsson.


För ytterligare information kontakta:
Kent Brorsson, tel 08-553 430 58 eller 0705-75 04 34

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.