Utrikesdepartementet

Glädjande EU-besked idag till 150 000 svenska bilägare

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 13:30 CEST

EU sa i dag ja till Sveriges ansökan om att fortsättningsvis få importera etanol för bearbetning till biobränsle. Därmed uteblir den befarade kraftiga tullhöjningen som skulle ha påverkat våra miljövänliga bussar och de 150 000 bilägare som kör etanolbilar.

- Jag välkomnar beslutet som öppnar för fortsatt konkurrenskraftiga priser på biobränslen. Det visar på en förståelse för den svenska situationen med en växande marknad för miljövänliga fordon, säger handelsminister Ewa Björling.

- Vi har fått gehör för den svenska linjen om de utvecklings- och klimatfördelar som låga tullar på biodrivmedel innebär. Vi kommer nu att fortsätta arbetet inom EU och WTO för att få till stånd mer generella tullsänkningar på klimatvänliga varor och tjänster.

Det var EU:s tullkodexkommitté som under förmiddagen röstade för att bifalla Sveriges två ansökningar om tillstånd att importera etanol för bearbetning till biobränslena E85 och ED95. Tillståndet gäller för ett år.


Kontakt:
Monica Ohlsson
Pressekreterare hos Ewa Björling
08-405 37 11
070-296 18 99