Svensk Energi

"Glädjande med fortsatt uppgång i kundernas förtroende"

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 09:18 CET

Elbranschen fortsätter den glädjande trenden med stärkt förtroende bland kunderna. Svenskt Kvalitetsindex, som nu intervjuat 12.000 personer om branschen, visar på ett allt bättre utfall.

”Glädjande med fortsatt uppgång i kundernas förtroende”

Det visar att senare års intensiva arbete med att göra det enkelt och bra för kunderna har varit nödvändigt och lyckosamt, säger Kjell Jansson, Svensk Energis VD i en kommentar.
När det gäller ökningen i kundnöjdheten bland privatkunder har de stora koncernerna fortsatt sin positiva fleråriga trend, säger Kjell Jansson:
– Luleå Energi, Telge Energi och Varberg Energi uppvisar rejäla framgångar i kundnöjdheten. Dessa tre fyller årets prispall. Men Fortum, Godel och E.ON skiljer också ut sig på ett positivt sätt. Ur det digra materialet tycks det som om de mindre och medelstora företagen just det här året drar ned helheten för branschen – det är en ny situation. Men jag är övertygad om att detta kommer att sporra dem att ta nya tag för det närmaste året.

– Totalt sett ligger elbranschen nu förtroendemässigt på en godtagbar nivå. Men arbetet fortsätter med kraft för att bli ännu bättre.

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner:

Kjell Jansson, Svensk Energis VD, mobil 070-584 8481 kjell.jansson@svenskenergi.se
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobil 073-301 7368 kalle.karlsson@svenskenergi.se