Almega

Glädjande reform för arbetsförmedlingen

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 06:47 CET

Regeringen har idag tillkännagett ett förslag om att göra det möjligt för arbetsförmedlingen att erbjuda sina tjänster inom ramen för valfrihetssystem där den arbetssökande kan välja samarbetspartner för att hitta ett jobb. Almega har sedan förra valrörelsen drivit frågan om att konkurrensutsätta arbetsförmedlingen och välkomnar därför förslaget.

– Det här är en reform som kan komma att innebära bättre matchning på arbetsmarknaden, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Regeringen ger dock arbetsförmedlingen en möjlighet att besluta om att tillhandahålla ett valfrihetssystem.

- Regeringen borde kunna ha varit tydligare och gett Arbetsförmedlingen som är en myndighet i uppdrag att införa systemet på bred front om man tror på att människors fria val ger bättre resultat säger Ulf Lindberg.

Möjligheten till valfrihet innebär en stor vinst för den enskilde arbetssökande men även för de företag som söker medarbetare.

Under den senaste högkonjunkturen var det många företag inom den privata tjänstesektorn som hade svårt att expandera i den utsträckning de önskade. Det beroende bland annat på dålig matchning från arbetsförmedlingens sida. Arbetsförmedlingen har under lång tid haft särskilt svårt att matcha jobbsökanden mot den kunskapsintensiva tjänstesektorn.

– Med flera aktörer som inom arbetsförmedling och matchning öppnas möjligheterna för specialiserade aktörer. Det kommer att uppstå aktörer som kan arbeta med de områdena där Arbetsförmedlingen tidigare misslyckats, säger Ulf Lindberg

Privata arbetsförmedlingar finns sedan tidigare i en rad andra länder. I Storbritannien har de privata arbetsförmedlarna visat sig vara särskilt effektiva när det gäller att hitta jobb åt dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. I Australien finns det numera bara privata aktörer i ett etablerat valfrihetssystem.

– Jag tror att vi kan komma att se en liknande effekt i Sverige. Privata arbetsförmedlingar, såsom ideella organisationer, fackförbund, bemanningsföretag, utbildningsföretag m fl kan specialisera sig på en viss kategori av arbetssökande och därmed bygga upp en unik kunskap kring detta. De privata arbetsförmedlingarna kommer att ha stora möjligheter att hjälpa till att bryta utanförskap och långtidsarbetslöshet, säger Ulf Lindberg.

Vi kan konstatera att den partsägda Trygghetsfonden TSL som ägs av Svenskt Näringsliv och LO har varit framgångsrika i att få arbetslösa i arbete med hjälp av omställningsstöd. Det visar att det finns andra aktörer som ligger i startgroparna för att ta ett större ansvar för arbetsförmedling och matchning.

– Almega har under flera års tid drivit frågan om att konkurrensutsätta arbetsförmedlingen. De nu lämnade förslagen är en vinst för den enskilde som befinner sig i ett utanförskap men även för alla de arbetsgivare som behöver hjälp med att finna nya medarbetare avslutar Ulf Lindberg.

För mer information:
Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 6951

David Wästberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, vi är en förbundsgrupp som har cirka 9 740 medlemsföretag med sammanlagt 468 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.