Motala kommun

Glädjande resultat i första utvärdering

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 14:20 CET

Motala kommun har som första kommun i Östergötland deltagit i en utvärdering enligt metoden ”Kommunkompassen”. Den högsta poängen fick Motala för tydligt samspel mellan politiker och tjänstemän.
—Det är första gången vi deltar i den här typen av utvärdering och jag är jätteglad över resultatet, säger Lisbeth Sager, kommunchef i Motala kommun.

Det är Sveriges kommuner och landsting som utför utvärderingen efter en strikt modell som används i Sverige och Norge. Totalt sedan 2002 har 38 kommuner i landet utvärderats. Än så länge tycks det vara kommuner med relativt goda interna samband, tydliga roller och kontrollsystem som väljer att analysera sig för att kunna vidareutvecklas och höja verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Balans
Utvärderarna konstaterar att Motala kommun bedriver en välplanerad och balanserad verksamhetsutveckling. Totalt fick Motala kommun 426,5 poäng vid denna första analys och mätning. Medianvärdet för alla genomförda analyser är 409 poäng.

Öppenhet
—Det känns särskilt glädjande för kommunen att vi fick den högsta poängen för tydligheten i samspelet mellan politiker och tjänstemän, kommentarer kommunchef Lisbeth Sager.
Den näst högsta poängen fick kommunen för sitt arbete med offentligheten, öppenheten och den demokratiska kontrollen.

Ladda ner
Kommunens sammanfattning av rapporten (pdf-dok 32 kB)
http://www.motala.se/upload/Pdf/Nyheter/SammanfKompassen060323.pdf
Sveriges kommuner och landstings rapport Kommunkompassen Motala (pdf-dok 220 kB
http://www.motala.se/upload/Pdf/Nyheter/MotalaRapport060320.pdf