KLYS - Sveriges kulturskapare

Glädjande skiljedom förbättrar kulturskapares villkor

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 13:30 CEST

Upphovsmän och utövande konstnärer får kompensation för den privatkopiering som sker av film och musik på externa hårddiskar och USB-minnen. Det är konsekvensen av den dom som idag meddelades av nämnden i skiljeförfarandet mellan kulturskaparnas organisation Copyswede och UniversalMediaAlliansen (UMA). Skiljenämnden anser att externa hårddiskar och USB-minnen är ”särskilt ägnade” för privatkopiering.

Idag är det tillåtet att kopiera upphovsrättsskyddat material såsom film och musik för privat bruk.

För att det ska vara möjligt utgår också en liten ersättning för privatkopieringen till de som skapat innehållet. Det gäller till exempel kopiering på DVD-skivor och mp3-spelare. Dagens dom innebär att kulturskapare också kommer att få ersättning när privatpersoner kopierar film och musik på USB-minnen och externa hårddiskar.

- Det är en positiv och framtidsinriktad dom. Som kulturskapare vill jag att allmänheten ska kunna kopiera film och ljudböcker för privat bruk, men denna rättighet förutsätter att vi som kulturskapare kompenseras för det, oavsett i vilken teknisk form kopieringen sker. Skiljenämndsdomen bidrar till att vi som konstnärligt yrkesverksamma kan leva av vårt skapande i framtiden, säger Anna Carlson, skådespelare och talesperson för nätverket Kulturskaparna.

 

- Ersättning för privatkopiering, oavsett på vilket medium kopieringen sker, ger oss musiker en möjlighet att få betalt för vårt arbete och att kunna fortsätta med musiken. Kompensationen ger också publiken ett större och bättre utbud i och med att nyskapande, kvalitet och mångfald främjas. Dagens dom gör både kulturskapare och publik till vinnare, säger Tommy Kaså, musiker, låtskrivare och talesperson för Kulturskaparna.

 

Bakgrund

Copyswede och UMA har haft olika uppfattning om externa hårddiskar och USB-minnen är förknippade med en skyldighet att betala ersättning för privat kopiering. Specifikt handlar oenigheten om ifall dessa produkter kan anses vara ”särskilt ägnade” för kopiering för privat bruk på det sätt som förutsätts för betalningsskyldighet enligt upphovsrättslagen och ett bakomliggande EU-direktiv. Det var i oktober 2011, efter förhandlingar mellan Copyswede och UMA, som parterna enades om att hänskjuta ärendet till en skiljenämnd som skulle avgöra frågan om det finns laglig grund att ta ut privatkopieringsersättning för externa hårddiskar och USB-minnen.

 För mer information:

Anna Carlson, skådespelare och talesperson för Kulturskaparna, mobil 070-585 22 33

Tommy Kaså, musiker, låtskrivare och talesperson för Kulturskaparna, mobil 070-694 86 96

 

Kulturskaparna

Kulturskaparna är ett nätverk för opinionsbildning och samarbete på upphovsrättsområdet. Bakgrunden till nätverkets tillkomst är att upphovsmännens och de utövande konstnärernas röst tidigare saknats i den offentliga debatten om kulturens villkor på internet. Tillsammans representerar de 23 organisationerna i nätverket över 50 000 yrkesverksamma inom olika konstområden samt de svenska upphovsmän och utövande konstnärer som är anslutna till upphovsrättsorganisationerna. Läs mer på www.kulturskaparna.com.

 

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnamnd) är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 16 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30.000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.