Norrköpings kommun

Gläntan fortsatt öppen under utredning om behov av dagverksamhet för dementa

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 15:19 CEST

Norrköpings kommun kommer under 2016 att utföra en kartläggning av behovet av dagverksamhet för dementa i kommunens ytterområden. Tidigare beslut om att lägga ner dagverksamheten Gläntan i Kolmården föreslås nu upphävas i väntan på att denna utredning ska bli klar.

I maj fattades ett beslut om att lägga ner dagverksamheterna för dementa på Generalsgatan 9 i centrala Norrköping samt Gläntan på Valhallavägen 1 i Krokek. Det beslutet grundades på att det var de enheterna som haft minst antal daggäster jämfört med kommunens övriga 5 enheter. Nya fakta visar nu att behovet av dagverksamhet för dementa kan vara större än vad som redovisas i besöksstatistiken. I dagsläget är det endast ett fåtal daggäster som reser från de yttre kommundelarna för att ta sig till dagverksamhet för dementa i stadskärnan. Något som kan tyda på att inga ansökningar gjorts utifrån den bristande tillgänglighet, då det är för svårt för personer med demens att resa längre sträckor för dagverksamhet och istället får hjälp och stöd av kommunen på andra sätt.

För att kartlägga behovet av dagverksamhet för dementa kommer Norrköpings kommun att utföra en undersökning. Frågan som kommer att ställas till boende i kommunens ytterområden är då om de skulle tacka ja till tjänster som dagverksamhet om detta erbjuds i närområdet.

– Jag beklagar den uppkomna situationen som självklart skapat oro hos berörda. Nu ska vi grundligt se över behovet av dagverksamhet för dementa. I den fördjupade undersökningen, som kommer att utföras under 2016, kommer vi att gå ner på individnivå för att kartlägga de behov som finns, säger Magnus Johansson vård- och omsorgsdirektör.

– Vi som nämnd ser till hela kommunen och att alla ska behandlas lika och erbjudas samma tjänster oavsett var i kommunen man bor. Utifrån de nya fakta vi fått, har vi lämnat förslag till nämnden om att hålla Gläntan öppen tills utredningen av kommunens behov är klar, säger Eva-Britt Sjöberg (KD) kommunalråd med ansvar för vård- och omsorg.

Beslutet om dagverksamheten för dementa på Generalsgatan 9 i centrala Norrköping står kvar och den verksamheten stänger den 1 september 2015.

Upplysningar:

Upplysningar: Eva-Britt Sjöberg (KD)
Titel: Kommunalråd med ansvar för vård- och omsorg
Telefon: 0767-62 03 53

Upplysningar: Magnus Johansson
Titel: Vård- och omsorgsdirektör
Telefon: 011-15 22 16

____________________________________________________________________________

Avsändare: Iréne Lidén

Telefon: 011-15 11 24

Kommunikation