Glass Safe

GLASS SAFE SWEDEN AB BLIR NU MVV HOLDING AB

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 11:06 CET

Genom förvärvet av teknikkonsultföretaget MVV International AB kommer verksamheten i Glass Safe Sweden AB, noterat hos NGM MTF, att byta inriktning. Bolaget byter också namn till MVV Holding AB.

Nyemission
Förvärvet av MVV International AB har skett genom en riktad nyemission till bolagets ägare, KUREN AB. Därmed är MVV Holding AB 100% ägare till MVV International AB. Förvärvet skedde i samband med bolagsstämma 2009-11-04 och den ändrade bolagsordningen och det nya namnet är under registrering hos Bolagsverket.

Kort ekonomisk information
- Resultat för Glass Safe (unä MVV Holding AB) per den 31 oktober
· Omsättning 4.184 TSEK
· Resultat efter skatt -2.212 TSEK

- Resultatprognos för MVV International AB för 2009
· Omsättning 13.698 TSEK
· Resultat efter skatt 1.179 TSEK

Officiellt PM
Ett informationsmemorandum om den nya koncernen, den ändrade finansiella ställning och annan viktig information till bolagets aktieägare kommer att sändas ut, så snart registreringsprocessen är klar.

Informationsbroschyr
Innan det officiella PM-et distribueras en informationsbroschyr kring den nya verksamheten till alla aktieägare. Broschyren innehåller ekonomisk information avseende Glass Safe Sweden AB och MVV International AB. Den kan också beställas via mail, petra.gustafsson@mvv.se eller hämtas som pdf-fil via vår hemsida, www.mvv.se/aktuellt.

Ytterligare förvärv
Förhandlingar pågår också med PPA - Productivity Potential Assessment Sweden AB om förvärv av bolaget. PPA är ett forskningsföretag med koppling till Chalmers Tekniska Högskola. Bolaget har med hjälp av PPAmetoden byggt upp en kunskap kring industrins förmåga att utnyttja sin produktivitetspotential. PPA-studier har genomförts i såväl svenska som utländska företag och en värdefull databank har byggts upp.

2009-12-18

För ytterligare frågor kontakta:
Claes Helmerson, styrelseordförande, tel 070-842 51 53

Sören Gustafsson, VD, tel 0500-495930

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Glass Safe Pressrelease 2009-12-18.pdf
Glass Safe Informationsbroschyr om MVV.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Glass Safe