Glesbygdsverket

Gles- och landsbygders utveckling kräver otraditionella lösningar

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:39 CET

Många gles- och landsbygder, speciellt i norra Sveriges inland, har ett stort underskott av kvinnor. I tätorterna, däremot, bor det ofta fler kvinnor än män. Jämställdhetsindex från SCB, som jämför kommuner eller län med varandra, visar exempelvis att ingen glesbygdskommun finns bland de kommuner som har nått längst i jämställdhet. Det framgår av Glesbygdsverkets årsbok 2006 som presenteras för regeringen idag.

Av årsboken framgår också att 5 000 personer per år måste flytta till glesbygder i skogslänens inland år 2005-2030 om inte befolkningen ska minska i antal. För närvarande är inflyttningen drygt 4 000 personer per år. Det visar en så kallad betingad prognos som SCB gjort åt Landsbygdskommittén.

Trots inflyttningen fortsatte glesbygdsbefolkningen totalt sett att minska i antal under 2005. Minskningen berodde till lika stor del på ett negativt födelsenetto som på ett negativt flyttnetto.

Några axplock ur årsboken:

FÄRRE SKOLOR OCH BUTIKER
Minskningen av antalet grundskolor i gles- och landsbygder har under de senaste åren gått fortare än åren innan. Men utbyggnaden av IT-teknik har inneburit att så kallad fjärrundervisning numera är möjlig även på grundskolenivå.

Ett tiotal dagligvarubutiker har lagts ned i glesbygder och ett sjuttiotal i tätortsnära landsbygder mellan halvårsskiftena 2005 och 2006. Minskningstakten är snabbare än befolkningsminskningen. Ökad priskonkurrens från större butiker är en förklaring.

LÅNGT TILL VÅRDCENTRAL
Nästan 30 000 personer har mer än 30 minuters resväg till sin närmaste vårdcentral, en ökning med 5000 personer sedan 2002. 53 000 personer har mer än 30 minuter till närmaste ambulansstation och drygt 11 000 har mer än 30 minuter till närmaste brandstation.

– Utvecklingen är sådan att det krävs otraditionella lösningar för att gles- och landsbygdernas befolkning fortsatt ska få tillgång till samhällets service i dess olika former, säger generaldirektör Kerstin Wallin.

Årsboken i dess helhet kan laddas ned på http://www.glesbygdsverket.se/site/default.aspx?id=8856
På webbplatsen finns också en tabell över befolkningsutvecklingen i alla landets kommuner mellan 2004 och 2005 uppdelad på glesbygder, landsbygder och tätorter. Där finns också en tabell som visar in- och utflyttningarna i kommunerna med samma uppdelning.

För ytterligare upplysningar:
Generaldirektör Kerstin Wallin, 063-57 67 01, 070-319 72 70
Ställföreträdande generaldirektör Mats Elg, 063-57 67 37, 070-607 67 37
Enhetschef Inger Normark, 063-57 67 43, 070-644 95 83