Glesbygdsverket

Glesbygdsverket utreder villkoren för enskild väghållning

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 14:24 CEST

Villkoren för enskilda väghållare i gles- och landsbygder ska kartläggas och förslag på åtgärder ska presenteras. Det aviserade Glesbygdsverkets generaldirektör Kerstin Wallin på Riksförbundet Enskilda Vägars kongress i Karlstad.

Enskilda vägar motsvarar två tredjedelar av vårt gemensamma vägnät och är av stor betydelse för landets infrastruktur - inte minst i glesbefolkade kommuner och län. Men denna form av väghållning är inte problemfri. Bland annat finns tecken på att bristande resurser orsakar försämrad standard på de vägar i glesbygder som tillgodoser kommunikationsbehov för fast boende, näringsliv och friluftsliv.

Mot den bakgrunden tänker Glesbygdsverket utreda frågan. Målet är att kartlägga vägstandard, ekonomiska förhållanden och konsekvenser av minskade bidrag. Utredningen ska även undersöka i vilken omfattning minskat befolkningsunderlag försvårar enskild väghållning. Slutsatser och förslag på åtgärder ska presenteras.

- Villkoren för enskild väghållning och konsekvenserna av minskat offentligt stöd till enskilda väghållare har inte kartlagts tidigare. Vi tar detta utredningsinitiativ eftersom vi bedömer att enskild väghållning har mycket stor betydelse för såväl företag som boende i glesbefolkade områden, säger Glesbygdsverkets generaldirektör Kerstin Wallin.

Utredningen kommer att intervjua enskilda väghållare inom gles- och landsbygdsbygdsområden och samla information och dokumentation från tidigare utredningar. Riksförbundet Enskilda Vägar kommer att vara en viktig part i utredningsarbetet, utifrån deras mycket breda kompetens. Glesbygdsverket tänker involvera även andra aktörer i arbetet, till exempel Svenska Kommunförbundet, Vägverket, LRF, Skogsstyrelsen och Lantmäteriverket.

- De flesta aktörer är eniga om att villkoren för enskild väghållning har försämrats under den senaste tioårsperioden. Men exakt vilka konsekvenser som har uppstått och som kan uppstå har inte utretts. Vår förhoppning är att utredningen blir ett viktigt underlag för regeringen när den nästa gång exempelvis ska ta ställning till statsbidragen för det enskilda vägnätet, säger Sven Ivarsson, vd för Riksförbundet Enskilda Vägar.

För ytterligare information kontakta:
Kerstin Wallin, Glesbygdsverket, 063-57 67 01, 070-319 72 70
Kerstin Lindblad, Glesbygdsverket, 063-57 67 22, 070-526 51 28
Sven Ivarsson, Riksförbundet Enskilda Vägar, 0703-96 95 59