Glitnir

GLITNIR BANK LANSERAR ETT PARKERINGSKONTO MED HÖG RÄNTA

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 10:08 CEST

Glitnir Bank Ab introducerar ett Parkeringskonto som är en nytt högräntekonto avsett för sparande.

Bankkontot kompletterar Glitnir Banks utbud av depositionsprodukter och ger högre ränta än Placeringskontot. Samtidigt har kontot flexiblare villkor än en tidsbunden deposition.

Den ränta som erläggs på Parkeringskontot är Glitnir Prime-räntan minus 0,15 procentenheter. Depositioner i Parkeringskontot ger från och med 1.10.2008 en effektiv årlig ränta på 4,60 %.

Glitnir Banks Parkeringskonto passar placerare som vill:

  • få en utmärkt riskfri avkastning på depositioner
  • få en bättre ränta än på dagligkonton
  • göra tilläggsdepositioner när som helst
  • ha flexibla möjligheter att lyfta medel från kontot, avgiftsfritt fyra gånger om året

Glitnir Bank Ab:s depositionsprodukter fr.o.m. 1.10.2008

Depositionsränta

Uttagsvillkor

Ränteberäkning

Räntebetalning


Placeringskonto

2,75-4,25 %, beroende på Glitnir Prime

Inga uttags-

begränsningar

Dagligen

Månatligen


Parkeringskonto

4,60 %, beroende på Glitnir Prime

Fyra avgiftsfria uttag per år

Dagligen

Månatligen


Tidsbunden deposition, 1 mån-3 år

Beroende på depositionstiden*

På förfallodagen

På förfallodagen


Combo Placering: kombination av tidsbunden deposition och fondplacering

Beroende på depositionstiden och

-andelen*

På förfallodagen

På förfallodagen


* På våra hemsidor www.glitnir.fi finns närmare uppgifter om ränta på tidsbundna depositioneroch på sådana tidsbundna depositioner som ingår i Combo Placering.


Läs mer om depositionsprodukterna på våra hemsidor www.glitnir.fi. Depositionskonton kan öppnas behändigt i vår nättjänst.

Glitnir Bank Ab

Distribution:

Centrala media

Tilläggsupplysningar:

Teri Heilala, ansvarig direktör för retailbanken

Tel. +358 9 6134 6521

Anssi Partanen, kommunikationschef

Tel. +358 9 6134 6429, gsm +358 50568 1952, anssi.partanen@glitnir.fi

INFORMATION OM GLITNIR

Glitnir Abp är ett helägt dotterbolag till Glitnir banki h.f. Glitnir Bank Ab som hör till Glitnir Finland-koncernen har koncession att fungera som kreditinrättning och rätt att verka som finländsk depositionsbank. Glitnir Bank Ab är medlem av insättningsgarantifonden i Finland.

Glitnir Finland har utöver huvudkontoret i Helsingfors lokala kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. www.glitnir.fi