FIM Kapitalförvaltning AB

Glitnir Bank startar sin verksamhet i början av oktober

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 09:02 CEST

Glitnir Bank startar sin verksamhet i början av oktober

FIM-koncernen breddar sitt tjänsteutbud till att omfatta även bankverksamhet. Glitnir Bank Ab som hör till FIM-koncernen inleder sin verksamhet 1.10.2007.

Finansinspektionen har 21.8.2007 beviljat FIM Fondkommission Ab som hör till FIM-koncernen tillstånd att fungera som kreditanstalt och rätt att verka som finländsk depositionsbank. Samtidigt ändras FIM Fondkommissions namn och bolaget fortsätter sin verksamhet som Glitnir Bank Ab.

Glitnir Bank är medlem av insättningsgarantifonden och depositionerna i Glitnir Bank hör under den finländska insättningsgarantin.

Glitnir Bank Ab:s styrelseordförande är Timo T. Laitinen och styrelseledamöter är Pekka Väisänen och Vesa Honkanen. Pekka Väisänen fungerar som verkställande direktör för både FIM-koncernen och Glitnir Bank.

Från mars 2007 utgör FIM en del av den nordiska finansieringskoncernen Glitnir. Glitnir-koncernens serviceutbud omfattar kapitalförvaltnings-, förmedling- och banktjänster för privatkunder och företag.

Nya banktjänster

Banktjänsterna breddar från början av oktober månad de placerings- och sparalternativ FIM erbjuder idag. FIMs övriga tjänster förblir oförändrade.

"Vi fokuserar i fortsättningen framför allt på intressanta placeringslösningar såsom olika sparprodukter och kreditalternativ som bidrar till att öka våra kunders förmögenhet. Vi fungerar som en kostnadseffektiv internetbank och kan således erbjuda konkurrenskraftiga produkter. Bostadslån erbjuder vi inte tillsvidare, men Glitnir-koncernens internationella know-how med ett omfattande produkt- och serviceutbud möjliggör ett ökat sortiment i framtiden", konstaterar Teri Heilala som ansvarar för retailbankens affärsverksamhet.

Fr.o.m. 1.10.2007 kan man öppna ett konto i Glitnir Bank i vår nättjänst och på alla våra kontor.
Glitnir Prime-räntan är 4,25 procent fr.o.m. 1.10.2007. Kunderna erbjuds en ränta på 4 procent på bankkontot fram till slutet av 2007.

FIM Group Abp

Ytterligare information:

Timo T. Laitinen
Glitnir Bank Ab:s styrelseordförande, tel. +358 9 6134 6525

Teri Heilala
Head of Retail Banking, tel. +358 9 6134 6521

Anssi Partanen
Corporate Communication Manager, tel. +358 9 6134 6429

Distribution:
Centrala medier
www.fim.com

FIM är en växande placeringsservicekoncern som erbjuder kapitalförvaltnings-, fondkommissions- och investment banking -tjänster åt privatkunder och företag. Från mars 2007 utgör FIM en del av den nordiska finansieringskoncernen Glitnir (www.glitnirbank.com). Utöver huvudkontoret i Helsingfors har FIM lokala kontor i Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Riihimäki, Tammerfors, Uleåborg, Vasa och Åbo. FIM verkar även i Stockholm och Moskva. Bolagets omsättning år 2006 uppgick till 82,0 miljoner euro och rörelsevinsten var 19,1 miljoner euro. FIM hade 284 anställda i slutet av 2006. www.fim.com och www.glitnir.fi

Glitnir är en ledande nordisk bank och finansinrättning. I Nordeuropa koncentrerar sig Glitnir på utvalda verksamhetsområden som inkluderar kapitalförvaltnings-, investment banking -, företagsbanks- och förmedlingstjänster. www.glitnirbank.com