Bergendahl & Son AB

Glitter fortsätter växa med Norden som hemmamarknad

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2015 13:00 CET

Under 2014 har Glitter ökat marknadsandelen ytterligare i samtliga fyra nordiska länder.I Polen krävs stora investeringar för att nå en motsvarande marknadsledande position och därför väljer man nu att avveckla butikerna där för att kunna lägga all kraft på att fortsätta växa i Norden.

Glitter avvecklar nu butiksnätet i Polen för att helhjärtat kunna fokusera på att utveckla verksamheten i de nordiska länderna. Detta efter några års hårt arbete med att utveckla butiksnätet på alla marknader genom att uppdatera butiksupplevelsen för kunderna, samtidigt som man ersatt olönsamma butiker med nya på lägen med bättre förutsättningar.

De 13 butiker som återstår i Polen efter renodlingen av butiksnätet bedöms ej kunna bära kostnaden för en egen landsorganisation. De avvecklas därmed för att frigöra resurser för att ytterligare trappa upp arbetet med att utveckla Glitters starka position som marknadsledare inom försäljning av smycken och accessoarer i Norden.

– Vi har tagit marknadsandelar på alla nordiska marknader under 2014. Stärkta av framgångarna ökar vi nu marknadstrycket med Norden som hemmamarknad, säger Anni Blomster Schjelderup, VD på Glitter.

Utöver renodlingen av butiksnätet är viktiga förklaringar till Glitters framgångar under 2014 den framgångsrika satsning man parallellt gjort på ett nytt butikskoncept och sortimentsutveckling för att bl a möta ett ökande konsumentintresse för styling, d v s att komplettera kläder med modesmycken, accessoarer och hårstyling utifrån behovet för dagen.

Glitter är marknadsledande i Norden inom modesmycken och accessoarer och kommer under 2015 att öka antalet butiker i Norden. Kedjan äger och driver 222 Glitterbutiker i de nordiska länderna, när de 13 kvarvarande butikerna i Polen avvecklats under första kvartalet 2015.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information:

Anni Blomster Schjelderup, VD Glitter, 070-744 64 27, anni.blomster@glitter.se

Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl-Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen. Bergendahl & Son AB (kortnamnet är Bergendahls med genitiv-s) driver parti- och detaljhandel i Norden och Polen genom Bergendahl Food AB (detaljhandel genom City Gross, M.A.T., EKO och Hyllinge Cash samt partihandel till bl a fria handlare inom Den svenska matrebellen och Matöppet), Granit och Glitter.Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 101:a största (enl Veckans Affärer).