ReadSoft

Global bildelstillverkare tecknar avtal värt 9,8 MSEK med ReadSoft för automatisk fakturahantering

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2012 11:38 CEST

ReadSoft Tyskland har tecknat ett avtal med en ledande tillverkare av bildelar med huvudkontor i Tyskland. ReadSoft kommer att leverera en totallösning för automatisk fakturahantering med licenser, implementering, support och underhållsavtal. Det totala ordervärdet är 9,8 MSEK, vilket gör affären till en av ReadSofts större genom tiderna. Avtalet undertecknades under tredje kvartalet 2012.

Företaget, som hanterar miljontals fakturor varje år i sin internationella verksamhet, kommer att använda ReadSofts lösning PROCESS DIRECTOR for Accounts Payable, i kombination med tillägget EDI COCKPIT för inkommande elektroniska fakturor (EDI, Electronic Data Interchange). ReadSoft var företagets förstahandsval, på grund av dess ledande position och fullständiga integration med SAP-systemet. ReadSoft har också lång erfarenhet och bred kompetens inom bilindustrin, där en stor andel av fakturorna kommer in via EDI.

Företaget avser att standardisera fakturahanteringen i flera länder. Därför var också ReadSofts meritlista, med hundratals globala implementeringar inom SAP-miljöer, avgörande. Man valde helt enkelt ReadSoft, som den ledande leverantören, att genomföra sitt fakturahanteringsinitiativ. Med en automatiserad fakturahantering, helt integrerad i SAP, räknar företaget med minskade handläggningstider, förbättrad insyn och ökad kontroll över sina fakturor.

-Att detta framstående företag valde ReadSoft är ett bevis på vår styrka att hjälpa bilindustrin förbättra sin fakturahantering, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. 
-Vi har återigen visat att vi är det ledande alternativet för den här branschen, avslutar Per Åkerberg.


Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym. Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2012-07-16 kl 11:30.För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Informationschef 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som
fakturahantering, dokumentsortering, formulärhantering,e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.se.