Sida

Global fond för landrättigheter får bas i Stockholm - EMBARGO

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2017 16:12 CEST

EMBARGO TILL TISDAG 3 OKTOBER KL. 9.30

Idag presenteras att Internationella fonden för mark- och skogsrättigheter får sitt huvudkontor i Stockholm. Fonden har drivits som ett pilotprojekt under fyra års tid med Sida som finansiär. Det är, såvitt känt av Sida, den första globala organisation som helt och hållet inriktas på frågor om landrättigheter för lokalsamhällen och ursprungsfolk.

Försöksfasen har stötts av Sida med 100 miljoner kronor och de sex pilotprojekten i Indonesien, Mali, Peru, Kamerun, Liberia och Panama har gett mycket bra resultat. Antalet konflikter om land har minskat kraftigt och byar och ursprungsfolk har fått säkrare rätt till över 1,5 miljoner hektar av den mark de brukar och bor på.

- Framgången för fonden bygger på att alla måste vara med i processen; lokalbefolkning, myndigheter, organisationer och företag. Det betyder att resultaten blir hållbara och långsiktiga, eftersom ingen part lämnas utanför, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Förutom Sida, som fortsätter sitt stöd till fonden, är amerikanska Ford Foundation en stor givare. Norge visar starkt intresse av att stödja fonden, liksom flera andra givare och Sida har stora förhoppningar att fler kommer att ansluta.

- Fondens arbete för klara och säkra markrättigheter är viktigt på många plan, säger Carin Jämtin. Framför allt för byar och ursprungsfolk som inte har rätt till sin mark idag. Men också för att motverka klimatförändringar när urskog räddas och för att undvika dyra konflikter när företag investerar.

Fondens chef blir Nonette Royo, advokat som länge arbetat för ursprungsfolks rättigheter. De senaste 20 åren har hon arbetat i Filipinerna och Indonesien med lokalbefolknings rätt till, och brukande av, naturresurser.

________________________________________________________

Fondens arbete kommer att presenteras på en presskonferens kl 8.30 på Sida, Valhallavägen 199, Stockholm. Deltagare är:

  • Carin Jämtin, generaldirektör Sida
  • Ulrika Modéer, statssekreterare
  • Darren Walker, vd Ford Foundation
  • Andy White, Rights and Resources Initiative (RRI)
  • Victoria Tauli-Corpuz, FN:s särskilda sändebud för ursprungsfolkens rättigheter
  • Nonette Royo, tillträdande chef Internationella fonden för mark- och skogsrättigheter

Presskonferensen kommer att hållas på engelska. Det finns även en engelsk sida för media med mer material, bland annat beskrivning av pilotprojekten.

https://communitylandrights.org/stockholm-for-media/

Lösen: landrightsnow

För mer information, intervjuer och anmälan till presskonferensen; kontakta pressekreterare Fredrik Sperling på 08-698 5327 eller fredrik.sperling@sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.