Global Gaming Factory

Global Gaming Factory avslutar emissioner

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 09:08 CET

(Aktietorget: GGF)

En extra bolagsstämma i Global Gaming Factory X AB godkände på onsdagen kvittningsemissionen enligt styrelsens förslag. Stämman valde även in Kasper Vardrup och Majken Hummel-Gumaelius som nya styrelseledamöter.

Global Gaming Factory X AB har avslutat emissionen om 260 miljoner aktier som annonserades i samband med det omvända övertagandet av Addyourlogo Group AB den 11 augusti 2006 och emission om 24 miljoner aktier för förvärv av det kanadensiska bolaget Celco Software Ltd. 186 miljoner aktier emitterades den 25 augusti och på onsdagen den 31 januari 2006 godkände stämman emission av resterande aktier mot utestående aktieägare och investerare som finansierat förvärven av Smartlaunch Systems A/S i Danmark och Celco Software Ltd i Kanada. Det totala antalet aktier i Global Gaming Factory X AB blir efter emissionen, som bl.a kommunicerats 10 augusti 2006, totalt 299 miljoner aktier.

Det är glädjande att vi har uppfyllt våra åtaganden gentemot investerare som finansierat och möjliggjort förvärven av de ledande bolagen Smartlaunch A/S och Celco Software Ltd i Kanada säger Hans Pandeya, VD, Global Gaming Factory X AB.

Global Gaming Factory X AB stärker styrelsens kompetens inom dataspelsindustrin genom val av Kasper Vardrup som styrelseledamot. Kasper är medgrundare och VD av Smartlaunch A/S. Kasper har en mångårig och gedigen erfarenhet av marknadsföring och försäljning i dataspelsindustrin. Han var också medgrundare och VD för Elope Interactive ApS, en webkonsultbyrå med kunder som Dell Computers, Arla Foods och Deloitte & Touche. Han har också varit med och grundat Boligplus en annonssite för lägenheter i Danmark. Kasper har en BSc i Business Administration från Copenhagen Business School.

Som ny styrelseledamot valdes också Majken Hummel-Gumaelius. Majken har arbetat som ekonomiansvarig på Det Norske Veritas och har arbetat som ekonomikonsult i Sverige och utomlands. Majken har en civilekonomexamen från Uppsala universitet.


För vidare information, vänligen kontakta:

Hans Pandeya,
VD Global Factory X AB, 0733 16 42 10

Stockholm den 1 februari 2007

Global Gaming Factory X AB utvecklar mjukvara samt bedriver affärsutveckling i dataspelsindustrin. Styrelseordförande är Magnus Bergman som bl. a. var med och grundade Parallel Consulting Group AB som senare såldes till Icon där Magnus satt i styrelsen. VD Hans Pandeya har bl. a. grundat annonsförlag av samma typ som Gula Tidningen i flera länder. Johan Sellström, teknisk direktör, var med och grundade Icon och var därefter bolagets CTO under flera år.