Global Gaming Factory

Global Gaming Factory meddelar nytt datum för publicering av bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:55 CET

(Aktietorget: GGF)

Med anledning av genomfört företagsförvärv meddelar styrelsen för Global Gaming Factory X AB (publ) att man senarelägger publicering av kommuniké för 2006. Nytt datum är den 15 mars.

Ovanstående beslut har tagits för att avsluta konsolidering av förvärvade utländska dotterbolag som tillkännagavs den 16 november 2006.

För ytterligare information kontakta:

Hans Pandeya, VD Global Gaming Factory X AB (publ)
Mobil: 0733-16 42 10