Global Gaming Factory

GLOBAL GAMING FACTORY X FÖRLÄNGER TECKNINGSPERIODEN

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 08:21 CET

GGF förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen

Till följd av att två nya styrelseledamöter skall utses för val vid nästa årsstämma och önskan har framförts av de tillträdande ledamöterna att deras investerarkrets skall ha möjligheten att delta i emissionen har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden till onsdagen den 8 december 2010.

Teckningssedlar och memorandum kan laddas ner från www.bequoted.com.  

Teckningstid: förlängs till 8 december 2010
.
Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie.
Erbjudandet omfattar högst 44.477.714 aktier. Idag finns 311.344.000 aktier i bolaget, varav samtliga är stamaktier.

Avstämningsdag: 8 oktober 2010. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 oktober 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 oktober 2010.

De som på avstämningsdagen den 8 oktober 2010 är registrerade som aktieägare i GGF äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätter. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.

Handel med teckningsrätter förlängs på Mangoldlistan till 3 december 2010.
Handel med BTA kommer att ske på Mangoldlistan fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i december 2010.

Stockholm den 22 november 2010

Styrelsen, GGF

För mer information vänligen kontakta:
Janne Lundqvist,
Music Business Relations Manager
Tel +46 702520000

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Global Gaming Factory Pressrelease 2010-11-22.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Global Gaming Factory


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här