Mötesplats Social Innovation

Global innovation för hållbar stadsutveckling i Malmö

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 08:06 CEST

Tio utmaningar med fokus på hållbar stadsutveckling. 100 personer som antar utmaningarna och tillsammans arbetar fram prototyper. Fyra dagars intensiv innovation. Aalto Camp for Societal Innovation, ACSI 2013, går av stapeln i Malmö i nästa vecka.

Volvo Lastvagnar, E.ON, Amsterdam stad, Tillväxtverket och Malmö stad finns bland de företag, städer, universitet och offentligt anställda som valt att medverka i Sveriges första ACSI Camp. Halvera koldioxidutsläppen i städer, skapa öppna testbäddar för hållbara energi-lösningar samt utveckla ny, hållbar lokal demokrati som främjar samhällsutvecklingen. Detta är några av utmaningarna under årets ACSI.

Genom att presentera en samhällsutmaning inom årets tema ”hållbar stadsutveckling” utmanas en expertgrupp från ACSI att presentera lösningar under en process som inleds med fyra heldagar i Malmö.

– Vi vet att de här utmaningarna är svåra och komplexa och vi behöver nya innovativa infallsvinklar på problemen. Vi hoppas att experter och innovatörer på ACSI Camp kommer att bidra med idéer som vi kan jobba vidare med och genomföra i praktiken, i Sverige och i Europa, säger Martin Bramsved, CSR-ansvarig på Volvo Lastvagnar.

Aalto Universitet och New Club of Paris har utvecklat en metod för ett så kallat ”Camp for Societal Innovation”, en global och varierande innovations plattform - ett ACSI Camp. Årets ACSI går av stapeln 26-29 augusti i Malmö och förutom Aalto Universitet och New Club of Paris står även Malmö högskola med Mötesplats Social Innovation och Region Skåne som värd, med stöd från Ungas Innovationskraft.

180 personer har ansökt till ACSI13. Av dessa har 100 personer från 26 länder antagits och representerar ett tvärsnitt av befolkningen. Studenter, experter, samhällsentreprenörer och offentligt anställda förs samman och arbetar i mindre grupper.  Med hjälp av en handledare ska grupperna snabbt komma fram till konkreta förslag på lösningar, eller vägar framåt inom olika problemområden – även känd som social innovation.

– Mötesplats social innovation engagerar sig i ACSI därför att vi är intresserade av att pröva och utveckla nya innovationsmetoder som bidrar till att lösa viktiga samhällsproblem, säger Eva Engquist, ordförande i styrgruppen för Mötesplats Social Innovation, om Malmö högskolas värdskap för ACSI 2013.

Deltagarna i ACSI13 kommer från följande länder: Belgien, Kanada, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien, Hong Kong, Kroatien, Ungern, Italien, Japan, Makedonien, Nederländerna, Norge, Polen, Serbien, Ryssland, Sverige, Taiwan, Sydafrika, USA, Turkiet, Kina och Grekland.

Läs om alla utmaningarna i ACSI13

Läs mer om ACSI13 och se korta filmer här  


____________________________________________________________________________________

Mötesplats Social Innovation (MSI) är en nationell kunskapsplattform inom området social innovation och samhällsentreprenörskap. MSI utvecklar, koordinerar och sprider kunskap inom området och samlar aktörer från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor som på olika sätt är intresserade av att aktivt främja social innovation och samhällsentreprenörskap.


MSI bygger på praktisk erfarenhet såväl som från forskning och nätverk. Vi samlar och sprider metoder och best-practise inom området i samverkan med vårt internationella nätverk och vårt forskarnätverk. Vi speglar utåt vad som händer inom området social innovation i Sverige samt delar internationell kunskap nationellt. Vi arbetar tvärsektoriellt med flera olika samverkanspartners och ger råd och rekommendationer kring beslut och åtgärder som främjar utvecklingen av social innovation från lokal till global nivå.

Mötesplats Social Innovation driver en digital nyhetsportal som består av webbplats, facebook och twitter. Här kan intresserade följa omvärldsbevakning inom området och få information om event, forskning, nyheter, publikationer och ”goda exempel” från Sverige och globalt.

Bakom Mötesplats Social Innovation står Malmö högskola och Region Skåne, med stöd av Regeringen. Utöver dessa finns ett antal samarbetspartners. I styrgruppen sitter bl.a. PwC, Reach for Change, IKEA Next Generation, Ashoka Skandinavien och Volvo Lastvagnar.