Checkpoint Systems

Global Retail Theft Barometer Study 2010 visar: Svenskar snattar mest i Norden

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 07:33 CEST

Global Retail Theft Barometer Study 2010 visar:

Svenskar snattar mest i Norden

 • Snatteriet kostar varje svensk familj* 2872 SEK** om året
 • I Sverige uppgår de årliga kostnaderna för svinn till 5,9 miljarder SEK.
 • Svenska detaljhandlare har mer svinn än handlare i övriga nordiska länder – var fjärde anser dessutom att snatteriförsöken ökar (26 %).
 • Under det senaste året har nära 3,3 miljoner snattare gripits i Europa
 • Både snatteri och svinn har minskat sedan förra året på grund av ökade investeringar i förebyggande åtgärder, såsom utbildningar och larmsystem.

Pressmeddelande den 19:e Oktober 2010 - I Sverige är det vanligt att snatta. Bara under det senaste året har svenskar stulit varor som elektronik, kosmetika och livsmedel/alkohol för 4,9 miljarder SEK. Notan för snattandet betalas av konsumenten i form av högre produktpriser - i år motsvarar det 2872 SEK för en svensk familj. Samtidigt har både svinn och snatteri minskat för första gången på nio år. Det visar den världsomfattande undersökningen Global Retail Theft Barometer 2010 som genomförts för fjärde året i rad av forskningsinstitutet Centre for Retail Research på uppdrag av säkerhetsföretaget Checkpoint Systems.

För första gången sedan 2001 har svinnet (förlust orsakad av stöld från kunder, medarbetare och leverantörer samt administrativa fel) i den svenska detaljhandeln minskat. Men fortfarande innebär det extra kostnader för betalande konsumenter – i år uppgår notan till 718 SEK/person, att jämföras med 750 SEK/person år 2009. Samtidigt uppger 26 procent av de svenska handlarna att snatteriförsöken ökar och under året har nästan 3,3 miljoner snattare i Europa tagits på bar gärning vid stöld. Det visar den årliga upplagan av Global Retail Theft Barometer framtagen av Centre for Retail Research på uppdrag av Checkpoint Systems, som i sammanfattning finns att läsa på http://globalretailtheftbarometer.com/press/.

- Att summan för svinn och snatteri har minskat är ett trendbrott, något som inte bara är positivt för företagarna, utan även för konsumenter och samhälle.  I slutändan är det ju konsumenten som betalar för varorna som snattas, eftersom handlarna kompenserar för sina förluster genom att höja priserna i butik, säger Professor Joshua Bamfield, Chef för Centre for Retail Research och ansvarig för studien.

Även svinnet runt om i världen minskar. Globalt uppgår det senaste årets svinn till 808 miljarder SEK vilket är en minskning med 5,6 % från föregående år (4,4 % i Europa). Det minskade svinnet kan till stor del förklaras av handlarnas ökade investeringar i säkerhets- och logistiklösningar.

- I Sverige ökar antalet organiserade ligor som stjäl. Och sambandet mellan ökade säkerhetsinvesteringar och en minskning av kostnader för svinn och stöld är tydligt. I förra årets barometer var summan för svinnet på topp, då företagen dragit in på förebyggande åtgärder till följd av finanskrisen. I år har investeringarna i säkerhetslösningar och utbildning av medarbetare återigen ökat, samtidigt ser vi att kostnader för svinn och stöld minskar, säger Jan Pilt, Försäljningschef på Checkpoint Systems.

I dessa branscher är snatteri vanligast

 • Snatteri är vanligast förekommande i elektronik-, livsmedels-, kläd- och kosmetikabranschen.
 • De mest åtråvärda produkterna att stjäla är;
  • Accessoarer
  • Rakningsprodukter
  • Kött samt ostprodukter
  • Barnkläder
  • Parfymer
  • Kosmetika (läppstift, läppglans)
  • Frilufts- och modekläder
  • MP3-spelare, dataspel, DVD-boxar

Kostnader för svinn i Sverige

 • I Sverige är de årliga kostnaderna för svinn 5,9 miljarder SEK (642 miljoner EUR). Svinnet utgör 1,34 procent av de svenska butikernas omsättning, jämfört med 1,39 procent året innan.
 • Kostnaderna för svinnet utgörs av (snatteri 48,5 %, medarbetarstölder 29,2 %, leverantörsstölder 5,1 % samt administrativa fel 17,2 %).
 • I genomsnitt snattas det för 1054 SEK per tillfälle.
 • Sverige ligger över genomsnittet för Europa vad gäller svinn, 1,34 procent jämfört med genomsnittet på 1,29 procent.

Fler resultat ur studien

 • Sverige leder svinnligan i Norden både vad gäller totala siffror och procentuell andel av omsättningen 5,9 miljarder SEK, 1,34 procent). För de övriga nordiska länderna gäller:
  • Finland; 1,28 procent; 3,74 miljarder SEK
  • Norge; 1,26 procent; 3,98 miljarder SEK
  • Danmark; 1,21 procent; 3,42 miljarder SEK
 • I Indien är svinnet störst och utgör 2,72 procent av butikernas omsättning. Sedan 2009 har summan av svinnet i Indien minskat med 15 procent, den största minskningen av alla länder som deltagit i undersökningen. I Europa har Ryssland högst andel svinn (1,61 procent).
 • Lägst andel svinn har Taiwan (0,87 procent), HongKong (0,91 procent), Österrike (0,97 procent), Schweiz (1, 0 procent) samt Japan (1,0 procent).
 • Bland de förebyggande åtgärder som detaljhandlare satsar mest på är;
  • Utbildning av medarbetare i syfte att upptäcka och förhindra stöld
  • Investeringar i brottsförebyggande hård- och mjukvara
  • Mer noggrann genomgång av kandidater vid rekryteringsprocess

*En svensk familj motsvarar i detta exempel fyra svenskar.

** Samtliga belopp i SEK är beräknade på kursen: 1 EUR = 9.23 SEK

KONTAKT:
Jan Pilt
Försäljningschef Sverige
Tfn: 0705-144860
Email: jan.pilt@eur.checkpt.com

Om undersökningen
Global Retail Theft Barometer (GRTB) är en årlig undersökning som genomförs av Centre for Retail Research i Storbritannien på uppdrag av säkerhetsföretaget Checkpoint Systems. Studien startade 2001 i Europa och sedan 2007 omfattar den även länder i övriga världen. Det är den största och mest omfattande studien av stöld och kriminalitet inom detaljhandeln i världen. GRTB innefattar 42 länder och regioner, däribland USA, Kina, Indien, Europa, Japan och Australien. I år inkluderas även Ryssland. Rapporten utgörs av information som insamlats från 1,103 av de största detaljhandlarna med 233 721 butiker och med en sammanlagd omsättning på 873, 826 miljarder USD, vilket motsvarar ett genomsnitt av länder och branscher inom detaljhandeln. I Sverige deltog 21 av de största detaljhandlarna med 1832 butiker och med en omsättning på 9, 423 miljoner USD. Läs mer om undersökningen på: http://globalretailtheftbarometer.com/press/.


Om Centrum för Retail Research
Den fjärde upplagan av Global Retail Theft Barometer (tionde upplagan för Europa) har tagits fram av professor Joshua Bamfield, Chef för Centrum för Retail Research på uppdrag av Checkpoint Systems, Inc. CRR en oberoende organisation som bedriver forskning och konsultverksamhet för detaljhandeln, med fokus på förändringshantering samt bedrägeri och brottslighet. Organisationen har genomfört omfattande studier om kostnaderna för brottslighet och tillämpningen av elektroniska och datoriserade system för att bekämpa stöld och bedrägeri i många delar av världen. Läs mer på www.retailresearch.org

________________________________________________________________________________

Om Checkpoint Systems

Checkpoint Systems är ett multinationellt företag som är specialiserat på säkerhetslösningar för bekämpning av svinn inom detaljhandel och dess distributionskedjor.  Checkpoint Systems tillhandahåller tjänster och produkter som ger möjlighet att spåra, märka och skydda varor över hela världen. Med expertis inom områden som varularm, kameraövervakning, RFID-teknink, printning och märkningsfaciliteter kan Checkpoint Systems erbjuda sina kunder ett holistiskt system för att bekämpa alla former av svinn (förlust av varor utmed leverantörskedjan).  Med dotterbolag i hela världen, däribland Europa, Nord- och Sydamerika och Asien, kan företaget skapa allsidiga märknings- och säkerhetssystem för butikskedjor i alla storlekar från tillverkningsställ till slutkonsument.  Checkpoint Systems levererar lösningar till handel, reklam, regering och industri via ett globalt nätverk av försäljnings-, service- och tillverkningsverksamheter. Läs mer på www.checkpointsystems.se