SIS, Swedish Standards Institute

Global standard för Socialt Ansvar tas fram

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2004 14:31 CEST

Den internationella standardiseringsorganisationen ISO har nu beslutat att arbeta fram riktlinjer för Social Responsibility (SR). Detta för att underlätta företags, organisationers
och myndigheters ansvarstagande i etiska frågor. SIS, Swedish Standards Institute,
formar nu en svensk projektgrupp och undersöker också möjligheten att förlägga det
internationella sekretariatet för SR-frågor till Sverige.
ISOs tanke är att få fram ett ledningsdokument, skrivet på enkelt språk och förståligt och
användbart för icke-specialister. Gemensamma definitioner och utvärderingsmetoder kommer
innebära att möjligheten att jämföra hur olika aktörer hanterar arbetsmiljö, arbetsvillkor och andra
sociala frågor ökar avsevärt.
- Detta är ett genombrott i det globala arbetet med socialt ansvarstagande, konstaterar Lars Flink,
VD på SIS, Swedish Standards Institute. Fokus har flyttat från om något ska göras till hur och vad
som ska göras.
SIS etablerar nu ett svenskt projekt som bas för att samla svenska intressen och idéer för en
internationell standard för Social Responsibility. Projektet kommer att ansvara för Sveriges förslag
till ISO-projektet, för röstningar på standardförslag och utse delegation till internationella
arbetsmöten. - Vi hoppas kunna engagera såväl företag, myndigheter och organisationer, som
ideella konsument-, arbetstagar- och miljöorganisationer, konstaterar Lars Flink.
Slutligt beslut om det internationella sekretariatets placering tas vid ett ISO-möte i september. Men
redan den 15 augusti måste SIS ge besked om Sverige är intresserat. Tanken är att ansvaret ska
delas med ett utvecklingsland, troligen Brasilien.
Uppgiften blir inte bara att samordna alla de nationella organisationerna inom ISO utan också att
samverka med andra organ och grupperingar som FNs Global Compact, OECD, näringslivet som
Skanska, Ericsson och Vattenfall, ILO, Consumers International och Global Reporting Initiative
(GRI).
- Detta är en fantastisk möjlighet för Sverige. Men det förutsätter en bred uppslutning, från
regeringen, svenska företag och organisationer. Våra inledande kontakter har varit positiva, men
mycket återstår att göra, säger Lars Flink. Beslutet att ISO ska gå vidare med SR-frågorna fattades
som resultat av SR-konferensen som hölls midsommarveckan i Stockholm. Konferensens deltagare
kom från alla sektorer; företag, ideella organisationer, konsumentorganisationer och myndigheter.
66 länder, varav hälften utvecklingsländer, fanns representerade.
För mer information:
Lars Flink, VD på SIS, telefon: 070-537 41 86, lars.flink@sis.se
Bengt Rydstedt, projektledare SIS, telefon: 070-742 06 02 bengt.rydstedt@sis.se
Olle Axenborg, informationschef på SIS, telefon: 073-383 70 70, olle.axenborg@sis.se
Bakgrundsmaterial kring SR-frågor och ISOs beslut finns på www.sis.se eller www.iso.org/sr