Utbildningsglädje

Global standardisering främjar svensk export

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:33 CEST

Svenska myndigheter bör inte detaljstyra standardisering genom offentlig upphandling. Däremot bör en frivillig och öppen standardisering, som innebär att de tekniskt mest effektiva lösningarna får företräde, främjas. I den 35:e rapporten till Globaliseringsrådet hävdar docent Mattias Ganslandt att Sverige bör sträva efter en aktiv roll i standardiserings-arbete både i EU och internationellt - inte minst för att främja svensk teknologiexport. Detta förutsätter en nationell strategi för att vidmakthålla och utveckla svensk kompetens på standardiseringsområdet.

Sverige har en lång rad teknikledande företag och är specialiserat inom branscher där innovationer spelar en avgörande roll. Det ligger därför i svenskt intresse att slå vakt om en standardisering som ger marknadsmässig ersättning till de företag och upphovsmän som bidrar med teknologi och uppfinningar vid utvecklandet av nya standarder.

Arbetet med internationell standardisering ger gemensamma ekonomiska och tekniska lösningar på en rad områden som berör konsumenter, producenter, arbetstagare och medborgare runt om i världen. I den 35:e underlagsrapporten till Globaliseringsrådet beskrivs det globala standardiseringsarbetet som bidragande till handelsalstring, transaktionsskapande, kunskapsspridning och produktivitetshöjningar.

Författaren finner att utvecklingen av internationella standarder särskilt gynnar en liten öppen ekonomi som den svenska - med förhållandevis många teknikledande företag och hög andel innovationer per invånare. Detta eftersom handelskostnaderna minskar och förutsättningarna för specialisering ökar. Sverige bör därför, i sin politiska strategi för standardisering, främja:
- Att tekniska lösningar utformas på rationell grund och att valen är opolitiska och präglas av ekonomisk effektivitet och kvalitet.
- Att genom ett offentlig-privat partnerskap upprätthålla en tillräcklig kompetens och kapacitet för att delta i det internationella standardiseringsarbetet. Det är olämpligt att svenska myndigheter genom sin offentliga upphandling försöker påverka standardiseringen.
- Att den internationella standardiseringen innebär en utveckling mot ökad användning av ledande innovationer och kunskap samtidigt som innovatörernas ersättning är marknadsmässig.
- Att verka för ökad kompetensöverföring och internationellt utbyte genom svenska multinationella företag.

För kommentarer och intervjuer, kontakta Mattias Ganslandt, docent, Center for European Law and Economics, Bryssel och Stockholm, 0705-194524 eller mattias.ganslandt(a)celec.eu.

Den 35:e underlagsrapporten till Globaliseringsrådet:
Global normbildning genom internationell standardisering
ISBN 978-91-85935-XX-XKontakt:
Pernilla Norlin
Omvärldsanalytiker/Kommunikatör, biträdande kanslichef
08-405 17 35