Global Utmaning

Global Utmaning bildar ekonomiskt råd

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 07:44 CEST

Nu presenterar tankesmedjan Global Utmaning sitt ekonomiska råd. Från nuvarande eller tidigare positioner som finansminister, vice riksbankschefer, chefsekonomer, börschef, riskkapitalist, företagare, professor, m.m. är det en grupp med djupa och värdefulla insikter i ekonomiskt tänkande. Rådet kommer att bidra med forskningsbaserad policyanalys, som syftar till att stödja en utveckling mot ökad sysselsättning och tillväxt med huvudfokus på Sverige och Europa.

- Utmaningarna för Sverige och Europa är idag mycket stora. Hög arbetslöshet, låg tillväxt, stora offentliga underskott, åldrande befolkning och högt skuldsatta hushåll innebär att behovet av klok politik är större än på länge och ekonomiska rådet och dess medlemmar vill därför bistå med sina erfarenheter och kunskaper, säger Sandro Scocco ordförande för Global Utmanings ekonomiska råd.

- Det ekonomiska rådets huvuduppgift blir att genom rapporter, seminarier och debatt ge sitt bidrag till att dessa utmaningar kan mötas med ökad sysselsättning och tillväxt. Om den höga arbetslösheten i Sverige, Europa och USA blir bestående finns det en påtaglig risk att det kan leda till både ökad protektionism och främlingsfientlighet, säger chefsekonom Mats Kinnwall, ledamot av Global Utmanings ekonomiska råd.

Under det kommande året kommer det ekonomiska rådet presentera fem underlagsrapporter. Rapporterna presenteras i en seminarieserie som främst vänder sig till en målgrupp från politiken, myndigheter samt bank- och finanssektorn. Huvudpartner och delfinansiär för ekonomiska rådet är PricewaterhouseCoopers.

För ytterligare information om Global Utmanings ekonomiska råd och den kommande rapportserien:

Sandro Scocco, programchef Global Utmaning +46(0)70 7583771

Global Utmanings ekonomiska råd

Ordförande:
Sandro Scocco
Sandro Scocco har en bred bakgrund inom utbildnings-, närings- och arbetsmarknadspolitik och inom dessa områden arbetat nära åt ett flertal ministrar. Han även varit LO-ekonom, chefsekonom på myndigheterna AMS och Institutet för Tillväxtpolitiska studier (ITPS). Han är idag programchef för ekonomiprogrammet på Global Utmaning och driver företaget Wisco Analys.


Ledamöter:

Mats Kinnwall
Mats Kinnwall är fil.doktor i nationalekonomi och är för närvarande verksam som chefsekonom vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Han jobbade under 1995-2009 som makro- och finansanalytiker i Handelsbanken, och fungerade under åren 2005-2009 som Handelsbankens chefsanalytiker. Mats har även arbetat i Sveriges Riksbank och var under många år lärare och forskare på Stockholms universitet.

Lars Anell 
Lars Anell är idag ordförande i Vetenskapsrådet och har tidigare varit ordförande för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. 1966 - 1979 arbetade han på finansdepartementet och UD samt på Sekretariatet för framtidsstudier. Efter det var han chef för Styrelsen för u-landsforskning (SAREC) och arbetade på Statsrådsberedningen. 1986 - 1994 var han FN- och EU-ambassadör.

Karin Forseke
Karin Forseke är idag aktiv i ett antal styrelser inkl. den brittiska finansinspektionen FSA, Eniro AB och Kungliga Operan. Karin har dessförinnan ca 25 års erfarenhet från den finansiella marknaden i USA, UK och Sverige. Tidigare poster inkluderar bl.a. VD för Carnegie Investment Bank AB och rådgivare till kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, Finansdepartementet.

Jörgen Appelgren
Jörgen Appelgren var fram till 2008 chefsekonom på Nordea och han har tidigare en gedigen bakgrund från finansdepartementet som bland annat departementsråd på finansdepartementet. Han driver idag företaget JörA Konsult och har i denna funktion arbetat med Svenskt Näringsliv, Riksrevisionen och finansdepartementet.

Erik Belfrage
Erik Belfrage är personlig rådgivare åt Peter Wallenberg och sitter i ett flertal styrelser. Han har varit VD i Investor AB Group och vice ordförande för SEB samt senior rådgivare åt dess ordförande Marcus Wallenberg. Erik är dessutom diplomat och har tjänstgjort i Genève, Washington, Bukarest, Beirut and Paris.

Kerstin Hessius
Kerstin Hessius är nationalekonom och VD för Tredje AP-fonden. På 80-talet arbetade hon vid Riksbanken, Statskontoret, Riksgäldskontoret och Finanstidningen, och har därefter även varit VD på Alfred Berg Transformator AB och Östgöta Enskilda Kapitalförvaltning. 1999-2000 var Kerstin  vice riksbankschef och därefter VD för Stockholmsbörsen.

Kristina Persson
Kristina Persson är arbetande ordförande för GU, ordförande för Föreningen Norden samt Senior advisor till EPC (European Policy Center) i Bryssel. Kristina grundade Frejas Fond 1991 och tog initiativet till Global Utmaning 14 år senare. Hon  blev 1992  ledamot av riksdagen och 1995 Europaparlamentet samt senare samma år landshövding i Jämtland. Åren 2001-2007 var hon vice riksbankschef.

Allan Larsson
Allan Larsson är sedan 2007 medlem i President Barrosos rådgivande grupp om energi och klimat, och medlem i Jacques Delors Notre Europé samt ordförande i Lunds Universitet och för GU’s seniora rådgivare tillsammans med Gun-Britt Andersson. 1990-91 var han finansminister och 1991-95 riksdagsledamot och har varit generaldirektör i EU-kommissionen, medlem i Kofi Annans Youth Employment Network samt suttit i OECDs rådgivande kommitté för hållbar utveckling.

Michael Olsson
Michael Olssons nuvarande uppdrag inkluderar ordförande i Technology Nexus AB och Satpoint AB samt styrelseposter i Ekman & Co och Global Utmaning. Under perioden 2000-2006 byggde Michael upp Tradimus-koncernen och innan dess arbetade han bl.a. som vd för Electrolux Scandinavia och energimarknadsanalytiker vid Statoils GASS-avdelning i Stavanger. Han har en M.Sc. i Economics och Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med McGill University i Montreal.


Joakim Palme
Joakim Palme leder Institutet för framtidsstudier och dess forskningsprogram ”Sverige i framtiden”. Han är också välkänd för sitt arbete med att leda den stora utredningen Välfärdsbokslut som summerade erfarenheterna efter 90-tals krisen. Han har också börjat sin tjänstgöring som professor i statskunskap på Uppsala universitet. Hans bakgrund finns inom komparativ välfärdsstatsforskning.

Karin Rudebeck
Karin Rudebeck frilansar inom området ekonomi och politik. Hon har arbetat på Finansdepartementets och har bl.a. varit chef för Svenska Kommunförbundets finanssektion och FN-utsedd chef för Kosovos kommundepartement. I början av 2000-talet återkom hon till finansdepartementet som statssekreterare med ansvar för finansmarknadsfrågor och internationell ekonomisk politik.

Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.