Global Utmaning

Global Utmaning får UD-stöd för forskning om migranters transnationella band

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 11:41 CEST

Global Utmaning beviljas nu stöd från Utrikesdepartementet för att ta reda på mer om ”Sveriges kanske viktigaste biståndsarbetare”- migranterna. Tillsammans med forskare vid SULCIS, Stockholm universitet, kommer Global Utmaning bearbeta och analysera resultaten från en unikt omfattande undersökning bland utrikesfödda i Sverige. Samtidigt påbörjas med stöd från Europeiska Flyktingfonden en studie som ska kartlägga hur nyanländas transnationella band påverkar deras första tid i Sverige.

Remitteringar - pengar som migranter skickar hem till släktingar och vänner i hemlandet - kan ge ett ovärderligt bidrag till utveckling och fattigdomsbekämpning i låginkomstländer. Trots detta vet vi mycket lite om remitteringar från Sverige. 
- Stödet från UD gör det möjligt för oss att analysera resultat från den mest omfattande undersökning som någonsin gjorts bland migranter i Sverige. Det handlar om helt unik kunskap om remitteringar från Sverige, säger Lisa Pelling, chef för Global Utmanings migrationsprogram.Vi hoppas få svar på frågor om vem som skickar pengar från Sverige och till vilka länder. Vilka är Sveriges kanske viktigaste biståndsarbetare, och hur påverkar ansvaret för att hjälpa anhöriga i ursprungslandet deras livsvillkor i Sverige? 

Fortsättning på tidigare studie
I januari 2011 publicerade Global Utmaning tillsammans med Institutet för framtidsstudier en fördjupad studie i form av ett arbetspapper med titeln ”Remittances from Sweden – an exploration of Swedish survey data”. där vi konstaterade att det finns alltför lite kunskap om remitteringar från Sverige. 
- Detta är frågor som berör inte enbart Gunilla Carlsson och svensk utvecklingspolitik, utan också Erik Ullenhag och integrationspolitiken. Nästa utmaning blir att se till omsätta undersökningens resultat i policyförslag, avslutar Lisa Pelling.

För ytterligare kommentarer: Lisa Pelling, +4369911506042

Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.