Global Utmaning

Global Utmaning presenterar ny rapport om Europeisk migrationspolitik

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 07:44 CET

Tankesmedjan Global Utmaning har bett ledande europeiska migrationsforskare och experter att ge sin syn på förutsättningarna för en gemensam europeisk migrationspolitik. Resultatet är rapporten "Moving beyond demographics - perspectives for a common European migration policy" som överlämnas till EU-kommissionären Cecilia Malmström på onsdag den 30 november 2011.

I rapporten beskriver flera av Europas ledande migrationsforskare olika delar av migrationspolitiken. En är österrikaren Rainer Münz, forskningschef på Erste Bank, som analyserar EU:s senaste befolkningsstatistik. Bokens huvudbudskap är att det inte räcker med att upprepa det ”alla redan vet”, det vill säga att Europas befolkning krymper och att ökad invandring är en del av svaret på den demografiska utmaningen.
– När det gäller arbetskraftsinvandring till Europa är den helt avgörande frågan inte om utan hur, säger Jan O Karlsson, före detta migrationsminister och styrelseledamot i Global Utmaning.

Behov av tydligare ramverk
Martin Ruhs vid universitetet i Oxford påpekar att det som arbetsgivare kallar "behov" av arbetskraft ofta är behov av tillräckligt billig och tillräckligt flexibla arbetstagare. I boken lägger Martin Ruhs fram ett förslag om en oberoende expertkommission för att bedöma behovet av arbetskraftsinvandring till olika delar av EU.

Samuel Engblom, jurist på TCO och en av Sveriges främsta experter på arbetskraftsinvandring, bidrar med ett förslag om ett europeiskt ramdirektiv för lika behandling av migrerande arbetstagare. Engblom argumenterar för att det behövs en generell regel som förbjuder diskriminering av migrerande arbetstagare från tredje land när det gäller lön, arbetsvillkor och fackliga rättigheter.

Sveriges nuvarande regelverk när det gäller arbetskraftsinvandring bygger på tidsbegränsade arbetstillstånd.
 – Författarna i boken påminner om att Sverige och Europa har ett närmast permanent behov av att rekrytera arbetskraft utifrån, säger Lisa Pelling, programchef på Global Utmaning. Det är ohållbart att möta det behovet med tidsbegränsad invandring.

Övriga författare är Kristof Tamas, Elizabeth Collett, Alessandra Venturini och Iñigo Moré. Förordet är skrivet av f.d. EU-kommissionären António Vitorino.

Rapporten kan laddas ner som pdf här eller beställas som trycksak från info@globalutmaning.se

För ytterligare information: Lisa Pelling,programchef och redaktör för rapporten +4369911506042 eller lisa.pelling@globalutmaning.se

 

 

Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati.