Invest Sweden

Globala investeringar på rekordnivå trots finansiell turbulens - Sverige fortsatt ledande i Östersjöregionen

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:09 CEST

De globala direktinvesteringarna ökade med 30 procent till den nya toppnoteringen 1 800 miljarder USD under 2007. Flera stora företagsaffärer genomfördes under andra hälften av året, trots en upptrappad internationell kreditkris och finansiell oro.

Uppgången av de globala direktinvesteringarna är inne på sitt fjärde år, enligt nya siffror som presenteras i FN-organet UNCTAD:s World Investment Report 2008. Under 2007 ökade investeringarna med hela 30 procent till 1 833 miljarder USD. USA behåller sin position som största investeringsland knappt före Storbritannien och Frankrike.

Investeringarna i EU-området ökade med över 40 procent till drygt 800 miljarder USD, mycket tack vare många och stora företagsaffärer. I utvecklingsländerna översteg de utländska investeringarna för första gången 500 miljarder USD, en uppgång på 20 procent. Investeringarna i Kina nådde rekordnivån 84 miljarder USD. Stora uppgångar noterades också för Brasilien och Ryssland.

Rapporten konstaterar också att kinesiska och indiska företag är på fortsatt stark frammarsch som utlandsinvesterare, bl a i USA och Europa. Den uppmärksammar även den växande roll som statliga investeringsfonder spelar som utländska investerare.

Sverige försvarar sin ställning

Utländska investerare satsade 21 miljarder USD i Sverige, vilket är den fjärde högsta noteringen någonsin. Sverige tog därmed knappt hälften av de sammanlagda investeringarna på 48 miljarder USD till de sju länderna i Östersjöregionen. Svenska företag var också mycket aktiva i utlandet under 2007: rekordsiffran 38 miljarder USD placerar Sverige på fjortonde plats bland världens största utlandsinvesterare.

- Sverige är generellt sett ett attraktivt land för investeringar, säger Per-Erik Sandlund, generaldirektör vid ISA. Men det senaste decenniets attitydförändring i Sverige mot ett mer företagsvänligt samhälle måste omsättas i fler konkreta åtgärder. Detta är absolut nödvändigt för att vi ska klara konkurrensen med andra länder.

Kreditkrisen slår mot investeringarna under 2008

UNCTAD förutspår en nedgång av investeringarna under 2008, till följd av oron på den globala kreditmarknaden och en nedväxling av den globala konjunkturen. Fortsatta storinvesteringar i tillväxtekonomierna kan delvis väga upp ett förväntat ras för investeringarna i OECD-området. Nedgången förväntas bli särskilt stor för företagsförvärv där riskkapitalbolag medverkar.

- Rapporten bekräftar att aktiviteten bland internationella investerare var fortsatt hög även under den skakiga andra halvan av 2007. Men den senaste dramatiska utvecklingen på finansmarknaderna kommer sannolikt att slå hårt mot investeringarna, säger Per-Erik Sandlund. En ökad pessimism om utvecklingen får företagen att skjuta investeringarna framför sig. Samtidigt ger krisen möjligheter för välskötta företag att expandera genom förvärv.

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Fredriksson, UNCTAD, tel: +33 687018199

Magnus Runnbeck, utredningschef ISA, tel: 0702-69 74 60

World Investment Report 2008 sammanställer statistik över in- och utflödet av direktinvesteringar i 200 länder och ekonomier och analyserar potentialen för framtida investeringar. Den listar också de största internationella företagsförvärven 2007 och de största multinationella företagen i världen www.unctad.org/wir

Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. ISA med huvudkontor i Stockholm har utlandskontor i Indien, Japan, Kina och USA. Därutöver samarbetar ISA nationellt och regionalt samt internationellt med ambassader och konsulat över hela världen. För ytterligare information besök www.isa.se.