CongressEA

Globala miljökampanjen 10:10 nu i Sverige!

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 12:20 CEST

Den globala miljökampanjen 10:10 har etablerat sig i Sverige. 10:10 drivs här av miljöorganisationen CongressEA. Målet är att få alla deltagare att minska sina utsläpp med 10 procent under ett år.

10:10 är det korta namnet på miljökampanjen, som nu engagerar människor i 128 länder. Varje månad ansluter sig fler länder, och fler tongivande företag, som t ex Microsoft, Sony och Adidas.

10:10 använder positiva budskap i sin uppvaktning av företag, utbildningsgivare, organisationer och privatpersoner. Under ett års tid, med inledning under 2010, engagerar man sig i att minska sina växthusutsläpp med 10 procent. Mediers uppmärksamhet på kampanjen kommer anslutna organisationer väl till godo.

Att delta i 10:10 innebär att inleda ett år av aktiva val. Avstampet görs i tidigare förbrukning av växthusbelastande konsumtion, t ex el, drivmedel, flygresor och transporter. Till hjälp finns kostnadsfria verktyg, som ger enkel uppföljning av målet 10 procents minskning. Ingen pekar dock ut eventuella misslyckanden, och den medialt omhuldade 10:10-kampanjen blir en synlig markör i verksamhetens miljökommunikation och PR.

CongressEA, den svenska värden för 10:10, är en icke vinstdriven förening.  Målet är att koppla samman företag, universitet och media, för att bedriva långsiktigt miljöarbete – även där incitamenten inte tidigare varit självklara. Verktyget är gränsöverskridande kunskap, och perspektivet alltid globalt.

IT-entreprenören Richard Lindberg, CongressEA:s grundare, berättar:

- Kärnan i vårt sätt att arbeta för miljön, är att bryta gränser och barriärer - mellan t ex branscher, kompetenser och länder. CongressEA är icke vinstdrivande, men arbetar med företagandets grundprincip: Vi skapar nytta, ekonomiska vinster och marknadsfördelar för dem vi samverkar med! Kommunicerar gör vi med ’success stories’, aldrig med kritik.

-Svenskt näringsliv har all anledning att ta sitt miljöarbete ut på en global arena just nu, där andra länder och aktörer allt tydligare marknadsför med hjälp av sitt miljöengagemang. Sverige är i jämförelse kunnigt och progressivt, och ska inte hamna i skymundan - 10:10 är en utmärkt kanal! säger Richard.

-Vi börjar resan i Lund den 7 oktober, genom ett event att representera sig vid – håll öppet för det, vi bjuder in inom kort!

Läs mer om…

… 10:10-kampanjen: www.1010global.org

… CongressEA: www.congressea.com

Material: Nicole Forsberg, CongressEA, +46 768 51 39 61

Kommentarer: Richard Lindberg, CongressEA, +46 737 22 55 84

I brytpunkten mellan lärande, strategi och kommunikation, skapar den nya generationens miljöorganisation marknadsfördelar av långsiktigt hållbarhetsarbete. CongressEA forcerar barriärer mellan branscher, kompetenser och länder. Verktyget är kunskap, och perspektivet alltid globalt.

www.congressea.com