ESBRI

Globala nätverk och regional dynamik

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 06:36 CET

När företag flyttar innovationsaktiviteter utomlands rör kunskapen på sig – och växer. Det kan handla om att ett europeiskt företag startar ett dotterbolag i ett utvecklingsland, eller vice versa. På årets första Estradföreläsning 18 januari får vi veta mer om hur det regionala och det globala hänger ihop.

Vad är globala innovationsnätverk? Hur kan regionala företag engagera sig i dem? Och vad blir effekten – regionalt och globalt, för företag och för länder? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras när professor Cristina Chaminade föreläser på Estrad 18 januari. Föreläsningen har titeln Global innovation networks and regional dynamics: What do we know and what are the blind spots?

Chaminade kommer att förklara hur olika täta regioner påverkar – och påverkas av – global innovation. Vad innebär globala innovationsnätverk för ett land som Sverige? Hur skapar och använder företag, regioner och nationer kunskap? Och hur kan policyinsatser utformas för att stödja nätverken?

Om föreläsaren
Cristina Chaminade växte upp på Mallorca och disputerade i Spanien och Brasilien. 2004 rekryterades hon till det nystartade forskningscentrumet Circle vid Lunds universitet. 2011 utsågs hon till professor i innovationsstudier, och i dag är hon verksam vid ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet. Chaminade har studerat innovations- och utvecklingsfrågor i mer än 25 år, med särskilt fokus på globala innovationsnätverk och innovation i utvecklingsländer som Kina, Indien, Sydafrika, Thailand och Brasilien. På senare tid har hon i sin forskning även intresserat sig för positiva och negativa samband mellan innovation och hållbar utveckling.


Tid: 18 januari 2017, 15.00–17.00
Plats: Playhouse teater, Drottninggatan 71A, Stockholm

Mer om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27

Föreläsningen genomförs på engelska. Den ingår i Estrad, en öppen föreläsningsserie där svenska och utländska forskare presenterar aktuella resultat för en blandad publik. Alla Estradföreläsningar sänds live via Youtube och läggs ut som webb-tv efteråt. På www.esbri.se/webb-tv finns närmare 90 föreläsningar och en mängd andra filmklipp.

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades på initiativ av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se