Katrineholms kommun

Globala Resan till Kina – Gymnasiesärskolan en av få utvalda

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 16:09 CEST

Gymnasiesärskolan i Katrineholms kommun är en av fyra skolor i Sverige som antagits till den SIDA-finansierade fortbildningen Den Globala Resan. Resan innebär ökade kunskaper kring lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse.

Genom den Globala Resan får Gymnasiesärskolan möjlighet att delta i ett utbyte med Yunnan i Kina under tre veckor. Resan innebär ökade kunskaper kring lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse; centrala begrepp i skolans styrdokument. Den syftar till att väcka intresse och engagemang hos deltagarna, som ska fungera som kunskapsbärare och inspiratörer på skolorna i Katrineholm. Att delta i den Globala Resan ger också gymnasiesärskolan möjlighet att skapa internationellt utbyte med någon skola i Kina. Då en av lärarna arbetar på Nyhemsskolan, kommer även grundskolans elever att få del av utbytet. Den övergripande målsättningen för eleverna är ökad måluppfyllelse inom området för interkulturell förståelse och hållbar utveckling.

Deltagare från Katrineholms kommun är Jonas Sundström, lärare på gymnasiesärskolan, Anja Cameron, lärare på gymnasiesärskolan och Nyhemsskolan, Catharina Lundqvist, rektor på gymnasiesärskolan samt Birgitta Larsson, verksamhetschef för gymnasieskolan.

Fakta om Den Globala resan
Den Globala Resan är ett projekt inom SIDA:s Den Globala Skolan som arbetar inom området lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse. SIDA beskriver den Globala Resan så här: ”Syftet är ett interkulturellt lärande som i förlängningen ska leda till stärkt skolutveckling. Den globala resan innebär en möjlighet att utmana sina förutfattade meningar och få en större förståelse och inblick i människors livssituation”.

För mer information, kontakta verksamhetschef Birgitta Larsson, Bildningsförvaltningen. Telefon 0150-572 67.

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se